09.10.2016.

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

Prema Zakonu o porezu na dobit porezno priznatim troškovima darovanja se smatraju darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, sportske, vjerske, ekološke, humanitarne, zdravstvene i druge općekorisne namjene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu sa posebnim propisima, uz uvjet da takva darovanja ne prelaze 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Darovanja koja prelaze 2% ukupnih prihoda i darovanja u inozemstvo nisu porezno priznat trošak i uvećavaju poreznu osnovicu Poreza na dobit.

Između ostaloga Zakon propisuje da se porezno priznatim troškom smatra i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, a koje nije plaćeno osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Darovanje mora biti obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje, na temelju vjerodostojnih isprava. Vjerodostojne isprave su potvrde o izvršenom plaćanju na žiro račun primatelja, potvrde o primitku dobra, računi za zdravstvene usluge i slično.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, primitci fizičkih osoba za zdravstvene potrebe se ne smatraju dohotkom ukoliko zdravstvene potrebe nisu plaćene osnovnim, dodatnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Plaćanje nastalih izdataka mora biti isplaćeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje i to na temelju vjerodostojnih isprava. Darovanje se priznaje do visine stvarno nastalih troškova liječenja. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti utrošena na zdravstvene potrebe primatelja, neutrošeni dio se smatra oporezivim primitkom.

Davatelj darovanja je dužan voditi evidenciju o danim darovanjima koja mora sadržavati najmanje podatke o nadnevku darovanja, imenu i prezimenu i OIB-u primatelja, načinu isplate i svoti koja se daruje.

Ukoliko je osoba koja je primila donaciju uzdržavani član na nečijoj Poreznoj kartici, i ta je donacija veća od 13.000 kuna, ili ostali primici osobe, skupa sa tom donacijom prelaze 13.000 kuna, ta osoba ne može biti uzdržavani član.

Naime, članak 36. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak navodi da se uzdržavanim članom smatra fizička osoba čiji  oporezivi primitci, primitci na koje se plaća porez i drugi primitci koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos od 13.000 kuna. Prema čl. 36 st. 5 Zakona o porezu na dohodak darovanje za zdravstvene potrebe fizičkih osoba nije navedeno u iznimkama koje ne ulaze u izračun od 13.000 kuna, stoga osoba koja primi darovanje iznad 13.000 kuna ne može biti uzdržavani član.

NOVOSTI

25.08.2023.

Poduzeća će morati primijeniti ESG kriterije na svoje poslovne modele

U poslovnim krugovima, posebno u sektoru financija, kratica ESG je “buzzword” zadnjih desetak godina. Dok je većina poduzetnika upoznata s konceptima društveno odgovornog poslovanja te su poduzeća, ovisno o svojoj…

14.07.2023.

Dostupno više od 300 milijuna eura za jednosmjenski rad škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost objavilo natječaj pod nazivom Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Dio…

10.05.2023.

Na raspolaganju 50 milijuna eura za suradnju znanosti i gospodarstva

Jedna od bitnih manjkavosti za razvoj hrvatskog gospodarstva dosad bila je uspavanost područja istraživanja i inovacija, najviše uslijed nedovoljnog financiranja. Tako je u 2019. godini udio izdataka u BDP-u iznosio…

18.04.2023.

Poduzetnicima dostupne milijarde EUR za proizvodnju struje iz OIE

Nakon što je 2022. godine aktiviran Fond za modernizaciju za sedam država članica EU, kojim se želi zemljama s nižim prihodima pomoći u modernizaciji elektroenergetskog sektora i širih energetskih sustava,…

30.01.2023.

Uskoro dostupni milijuni EUR za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će do kraja ožujka 2023. raspisati javni poziv namijenjen energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, sve sukladno ciljevima postavljenim u Nacionalnom planu oporavka i…

30.01.2023.

EU fondovi financiraju kulturne i kreativne industrije

Ministarstvo kulture i medija, kao nositelj investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za ostvarenje ciljeva razvoja otpornog kulturnog i kreativnog sektora, je obavilo posljednje pripreme vezane za objavu velikog…

26.01.2023.

UHY Radionica: Savjeti i pravila za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022.

23. veljače 2023.: RADIONICA ZA RAČUNOVOĐE I MALE PODUZETNIKE KOJI ŽELE ZNATI ŠTO SADRŽE FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: Savjeti i pravila za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. Na radionici će biti mnoštvo…

13.10.2022.

Konačno dostupne milijarde iz EU za sektor turizma

Uža konzultantska, ali i ona šira javnost, mjesecima je nestrpljivo iščekivala konačnu objavu natječaja kojima se planirane mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. trebaju provesti u djelo. Podsjetimo,…

natječaj ovlašteni revizor
27.07.2022.

Natječaj za radno mjesto OVLAŠTENI REVIZOR / REVIZOR (m/ž)

Vrijeme je da nas upoznate ako niste do sada! Mi smo UHY HB EKONOM , društvo za reviziju, računovodstvene usluge, porezno i poslovno savjetovanje osnovano 1995. godine. Članica smo međunarodnog…

07.07.2022.

Poduzetnicima na raspolaganju investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a

Usvojeni su programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti. U okviru programa Investicijskih…

Želite znati više?

Skip to content