09.10.2016.

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

Prema Zakonu o porezu na dobit porezno priznatim troškovima darovanja se smatraju darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, sportske, vjerske, ekološke, humanitarne, zdravstvene i druge općekorisne namjene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu sa posebnim propisima, uz uvjet da takva darovanja ne prelaze 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Darovanja koja prelaze 2% ukupnih prihoda i darovanja u inozemstvo nisu porezno priznat trošak i uvećavaju poreznu osnovicu Poreza na dobit.

Između ostaloga Zakon propisuje da se porezno priznatim troškom smatra i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, a koje nije plaćeno osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Darovanje mora biti obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje, na temelju vjerodostojnih isprava. Vjerodostojne isprave su potvrde o izvršenom plaćanju na žiro račun primatelja, potvrde o primitku dobra, računi za zdravstvene usluge i slično.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, primitci fizičkih osoba za zdravstvene potrebe se ne smatraju dohotkom ukoliko zdravstvene potrebe nisu plaćene osnovnim, dodatnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Plaćanje nastalih izdataka mora biti isplaćeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje i to na temelju vjerodostojnih isprava. Darovanje se priznaje do visine stvarno nastalih troškova liječenja. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti utrošena na zdravstvene potrebe primatelja, neutrošeni dio se smatra oporezivim primitkom.

Davatelj darovanja je dužan voditi evidenciju o danim darovanjima koja mora sadržavati najmanje podatke o nadnevku darovanja, imenu i prezimenu i OIB-u primatelja, načinu isplate i svoti koja se daruje.

Ukoliko je osoba koja je primila donaciju uzdržavani član na nečijoj Poreznoj kartici, i ta je donacija veća od 13.000 kuna, ili ostali primici osobe, skupa sa tom donacijom prelaze 13.000 kuna, ta osoba ne može biti uzdržavani član.

Naime, članak 36. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak navodi da se uzdržavanim članom smatra fizička osoba čiji  oporezivi primitci, primitci na koje se plaća porez i drugi primitci koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos od 13.000 kuna. Prema čl. 36 st. 5 Zakona o porezu na dohodak darovanje za zdravstvene potrebe fizičkih osoba nije navedeno u iznimkama koje ne ulaze u izračun od 13.000 kuna, stoga osoba koja primi darovanje iznad 13.000 kuna ne može biti uzdržavani član.

NOVOSTI

16.02.2024.

Istraživanjem i razvojem inovacija u partnerstvu do 3 milijuna €

SummaryU tijeku je jedan od najvažnijih natječaja novog programskog razdoblja Republike Hrvatske u EU za male, srednje i velike tvrtke – Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije…

20.12.2023.

Najvažnije porezne promjene u 2024.

Povećanje minimalnih plaća, porezno rasterećenje rada te povećanje poreza na dohodak od kapitala i imovine – sažetak je porezne reforme čiji porezni propisi počinju vrijediti od siječnja 2024. UKIDA SE…

19.12.2023.

UHY daruje: Evidencija radnog vremena za 2024. Preuzmite predložak!

Posljednji dani prosinca su većini hvatanje rokova i rješavanje taskova, a kako bi poduzetnicima barem malo olakšali pripremu za sljedeću godinu, UHY ekipa je i ove godine pripremila, za svoje…

04.12.2023.

Ulaganje u energetski učinkovite i ekološki prihvatljive proizvodne procese

Uskoro se očekuje objava natječaja “POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO” Što očekivati? Svrhu poziva i uvjete za prijavu saželi smo u ovom kratkom pregledu nacrta…

01.12.2023.

[NAJAVA] Unaprjeđenje kulturne infrastrukture

Do kraja godine će izaći dugoočekivani natječaj EU fondova namijenjen unaprjeđenju javne kulturne infrastrukture. ŠTO TO ZNAČI? EU sredstvima će se moći financirati radovi i opremanje na objektima kako bi…

01.12.2023.

EU sredstvima povećajte spremnost za razvoj novih rješenja – POC

Objavljen je drugi poziv za „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 1. listopada 2023. godine drugi poziv u sklopu „Podizanja istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“. KAKO DO SREDSTAVA?…

30.11.2023.

Objavljen natječaj za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 73.10

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 17.11.2023. godine novi natječaj za ulaganje u primarnu proizvodnju – Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju….

30.11.2023.

100 milijuna € za strateška partnerstva za inovacije

Uskoro se očekuje objava poziva “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije”. O čemu se radi Svrha Poziva je usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje,…

UHY obračun plaća PAYROLL
28.09.2023.

IZMJENE PRAVILNIKA O ISPLATNIM LISTAMA

Poslodavci su dužni do 01. listopada dopuniti platne liste, a naš Payroll odjel za Vas je pripremio novosti koje donosi Novi Pravilnik. Novim Pravilnikom proširen je opseg podataka koje su…

25.08.2023.

Poduzeća će morati primijeniti ESG kriterije na svoje poslovne modele

U poslovnim krugovima, posebno u sektoru financija, kratica ESG je “buzzword” zadnjih desetak godina. Dok je većina poduzetnika upoznata s konceptima društveno odgovornog poslovanja te su poduzeća, ovisno o svojoj…

Želite znati više?

Skip to content