radionica seminar uhy

Godišnji financijski izvještaji i PD za 2021. godinu i aktualnosti / 03-2022

Radionica je namijenjena osobama zaposlenima na računovodstvenim poslovima u mikro, malim i srednje velikim društvima te računovodstvenim servisima, odnosno svim osobama koje su izravno ili neizravno uključene u pripremu te sastavljanje i izradu godišnjih financijskih izvještaja. Cilj radionice je prenijeti polaznicima znanja za pravilnu primjenu odredbi računovodstvenih i poreznih propisa, kao i pružiti stručna i korisna teoretska i praktična znanja za točnu, brzu i jednostavnu kontrolu knjiženja obavljenih u tijeku poslovne godine, a koja će omogućiti izradu točnih financijskih i poreznih izvještaja.

Radionica će sadržavati primjere i slučajeve iz prakse. Na kraju radionice ostaviti će se vrijeme gdje će polaznici moći iznijeti svoje  dileme i probleme u  sastavljanju izvještaja, te će se isti riješiti na radionici kako bi svi polaznici naučili ako se i njima pojavi slična situacija.

Uvažavajući kontinuirane i značajne promjene računovodstvenih i poreznih regulativa te primjenjivih okvira financijskog izvještavanja (HSFI/MSFI), polaznici će naučiti kako primijeniti nove i izmijenjene zahtjeve sastavljanja i objavljivanja financijskih izvještaja, odnosno kako uskladiti zahtjeve financijskog izvještavanja s relevantnim zakonskim promjenama, Standardima financijskog izvještavanja ali i zahtjevima vlasnika i drugih zainteresiranih strana za financijske izvještaje. U prvom dijelu radionice naglasak će se staviti i na zahtjeve HSFI/MSFI za fer prezentacijom financijskih izvještaja te usporedbi s poreznim i drugim zakonskim zahtjevima. Također, polaznici će se upoznati s izmijenjenim zahtjevima za objavama u Bilješkama uz financijske izvještaje.

Računovodstvene novosti

 • računovodstvene aktualnosti od 1. siječnja 2022. godine

 Priprema bruto bilance za sastavljanje financijskih izvještaja i sastavljanje financijskih izvještaja

 • obračun amortizacije i procjena vijeka trajanja dugotrajne imovine
 • evidentiranje procjene vrijednosti dugotrajne imovina (revalorizacija)
 • evidentiranje ulaganja u nekretnine i ulaganja na tuđoj imovini
 • ulaganja u dionice, udjele i investicijske fondove
 • vrijednosno usklađenje i otpis zastarjelih potraživanja
 • potraživanja od članova društva
 • obveze za kamate kod povezanih osoba; obveze prema dobavljačima i zaposlenima
 • odgođeno plaćanje troškova i obračunati prihodi budućih razdoblja; rezerviranja
 • godišnji popis i vrijednosno usklađenje zaliha, evidentiranje inventurnih razlika
 • kapitalne rezerve
 • kontrola PDV-a i JOPPD-a kroz bilancu
 • aktualnosti okvira financijskog izvještavanja: novi GFI-POD, struktura financijskih izvještaja, novi zahtjevi objava u Bilješkama za mikro i male poduzetnike
 • reklasifikacija i prepravljanje financijskih izvještaja prethodnih razdoblja
 • financijsko izvještavanje prema modelu fer vrijednosti i razlike u odnosu na porezne zahtjeve

Porezne novosti

 • porezne aktualnosti od 1. siječnja 2022. godine

PD obrazac za 2021. godinu

 • osnovica poreza na dobit
 • uvećanja i umanjena porezne osnovice u PD obrascu
 • kada je amortizacija porezno priznata, a kada ne;
 • što se smatra reprezentacijom;
 • kakav je porezni tretman troškova korištenja osobnih vozila;
 • za iznos kojih manjkova treba povećati poreznu osnovicu;
 • kakav je porezni tretman zateznih kamata između povezanih osoba;
 • kakav je porezni tretman redovnih kamata između povezanih osoba;
 • kakav je porezni tretman darovanja;
 • kada je vrijednosno usklađenje potraživanja porezno priznato, a kada ne;
 • kada je vrijednosno usklađenje zaliha porezno priznato, a kada ne;
 • kakav je porezni tretman rezerviranja;
 • koja su ostala povećanja osnovice poreza na dobit;
 • kada prihodi od dividendi i udjela u dobiti smanjuju poreznu osnovicu poreza na dobit;
 • kako se mogu koristiti olakšice za obrazovanje i izobrazbu;
 • koji se uvjeti moraju ispuniti za korištenje poreznih olakšica;
 • kako se može koristiti  gubitak iz prethodnih godina.

Kako se pripremiti za euro?

 • vremenski okvir dvojnog iskazivanja cijena
 • dvojni optjecaj kune i eura u prometu
 • tečaj zamjene kune za EURO

 Pitanja iz prakse

 • dileme i konkretni problemi pri sastavljanju financijskih izvještaja

UHY predavači uvijek potiču sudionike radionice na postavljanje upita i prezentiranje situacija iz računovodstvene prakse, pa vas pozivamo da pripremite svoja pitanja i slučajeve za raspravu.

radionica seminar uhy
1 dan
Radionica traje 6 sati i bit će održana u hotelu Mondo (Kopilica), u Splitu.
800,00 kn + PDV
Popust 20% (640,00 kn + PDV) za UHY in Croatia klijente, grupe, studente i nezaposlene. Kotizacija uključuje prezentacije s radionice, sendvič i osvježavajući napitak.
16.03.2022.
Radionica će biti održana 16. ožujka 2022. godine, od 09:00 do 15:00 sati.

RADIONICA

 • Sadržaj
 • Predavači
 • Detalji plaćanja

Sadržaj

Radionica je osmišljen kao zanimljivo, poučno i interaktivno predavanje u kojem će se obraditi relevantne aktualnosti iz računovodstvenog i poreznog područja, a koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2022. godine. U prvom dijelu radionice prezentiraju se potrebni analitički pregledi i priprema bruto bilance (kontrolu obavljenih knjiženja, procjena i drugih računovodstvenih evidentiranja) za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu, a kako bi pravovremeno i točno sastavili financijske izvještaje za 2021. godinu. U nastavku radionice polaznicima će se prezentirati kako iz utvrđene računovodstvene dobiti, kroz stavke povećavnja i umanjenja, utvrditi poreznu osnovicu. Radionica će obuhvatiti sve značajne stavke PD obrasca za 2021. godinu te uz interakciju s polaznicima i ostale slučajeve iz prakse.

Obzirom da je događaj zamišljen kao interaktivna radionica, polaznici se potiču da ponesu vlastite bruto bilance i PD obrasce te sudjeluju u raspravi s aktualnim primjerima.


Ukoliko imate dodatna pitanja vezano za edukaciju, kontaktirajte nas

Predavači

Andrea Omašić

Ovlašteni revizor i partner u UHY HB EKONOM

Andrea je ovlašteni revizor, direktor Revizije i partner u Društvu. Andrea ima iskustvo u računovodstvenim poslovima, izradi financijskih izvještaja primjenom HSFI i MSFI, financijskom i računovodstvenom savjetovanju te procjenama vrijednosti društava, a profesionalni razvoj temelji na istraživanju Standarda financijskog izvještavanja, Međunarodnih revizijskih standarda te savjetovanju društava o praktičnoj primjeni prilikom pripreme financijskih izvještaja. Njegovo iskustvo obuhvaća veliki broj različitih sektora.

 

Ivana Zec

Ovlaštena porezna savjetnica i partnerica u UHY HB EKONOM

Ivana je ovlaštena porezna savjetnica, partnerica u društvu i direktorica Odjela poreznog savjetovanja i računovodstva. Ujedno je i predavačica na internim i eksternim seminarima i radionicama s poreznom i računovodstvenom tematikom. U svom poslovanju vezana je za porezno i računovodstveno  praćenje većeg broja malih i srednje velikih poduzetnika koji se bave različitim djelatnostima (trgovina, projektiranje, građenje, brodogradnja, turizam, IT sektor). Kao direktorica odjela poreznog savjetovanja i  računovodstva svakodnevno pomaže kolegama u radu odgovarajući na njihove upite.  Posebno je specijalizirana za kompleksno područje usluga poreznog savjetovanja domaćim i inozemnim društvima u vezi njihovih poslovnih planova, investicija, nekretnina, dvostrukog oporezivanja i drugih poreznih pitanja. Autorica je više stručnih radova, a od 2018. godine i stalni predavač na jesenskom savjetovanju „Računovodstvo, revizija i porezi u praksi“ u Brelima.

Detalji plaćanja

Naziv: Godišnji financijski izvještaji i PD za 2021. godinu i aktualnosti

Lokacija: hotel Mondo (Kopilica), u Splitu

Kotizacija: 800,00 kn + PDV

Popusti: popust od 20%, odnosno cijenu od 640 kn + PDV plaćaju:

 • Grupe (2 ili više osoba iz istog poduzeća/institucije)
 • Studenti i nezaposlene osobe
 • UHY in Croatia klijenti

Rok za prijavu:  tri (3) dana prije termina održavanja edukacije


PRIJAVI SE

UHY čine profesionalni, odgovorni i kompetentni stručnjaci koji su uvijek usmjereni na pronalaženje rješenja za klijenta.Naš su prvi izbor za poslove poreznog i poslovnog savjetovanja te ih rado preporučujem klijentima i partnerima.

Natasa Subasic

UHY HB EKONOM je naš dugogodišnji partner s kojim nas veže jako ugodna suradnja. Iznimno stručan UHY team nam uvijek stoji na raspolaganju, a naročito smo ponosni na to kako zajedničkim snagama educiramo charter kompanije o svim financijskim nedoumicama.

Martina Hršak

Thanks to UHY book keeping has never been easier. Friendly and open relations, outstanding professional performance it is a pleasure to work with you.

Goran Adum

Sa UHY-jem poslujemo već nekoliko godina i pokazali su se kao dobar i pouzdan partner. Stručnost i odlični savjeti su omogućili naše poslovanje uspješnijim i jednostavnijim.

Antonio Perić-Mažar

Stručnost i profesionalnost – to su riječi kojima se najbolje može opisati UHY. I kad smo promijenili sjedište tvrtke i otišli iz Splita, odlučili smo zadržati računovodstvo jer nismo htjeli riskirati s nekim novim. U sedam godina suradnje nebrojeno puta su pokazali svoju stručnost i znanje, radeći bez grešaka i na vrijeme.

Ilija Brajković

Dugogodišnjom suradnjom smo se uvjerili u vrhunsku pouzdanost i profesionalnost UHY tima. Uz UHY  je teško praviti greške, a ako se i pogriješi UHY  uvijek imate kvalitetno i brzo rješenje. Hvala što nas pratite već treće desetljeće.

Marko Sučić

The only part of the business I don’t worry about are the things that UHY takes care. So much peace of mind. Jedini aspekt posla oko kojeg se ne brinem je dio za koji je zadužen UHY. To je neprocjenjivo.

Jason Berry

S grupacijom UHY iz Splita surađujemo već dugi niz godina na obostrano zadovoljstvo. Naša suradnja obuhvaća više njihovih usluga, od poreznog savjetovanja i revizije do korištenja EU fondova i mjera potpore gospodarstvenicima RH. Uspješno smo odradili tehničku obnovu i uređenje hotela u četiri uzastopne godine te iskoristili bespovratna sredstva. Prilikom realizacije otvorenja novog aparthotela smo također uspješno odradili program poticaja za financiranje putem HAMAG-BICRO te program poticaja ulaganjima MINGO-a. S veseljem nastavljamo našu suradnju i nadamo se novim projektima.

Josip Čulić

S društvom UHY HB EKONOM d.o.o. surađujemo dugi niz godina i mogu reći da smo razvili vrijedan prijateljsko – suradnički odnos. Svojim profesionalnim, povjerljivim i nadasve stručnim pristupom UHY HB EKONOM je dao značajan doprinos razvoju potencijala unutar našeg društva. Želimo i dalje uspješno surađivati i zajedno podizati ljestvicu kvalitete i uspješnosti u poslovanju.

Nikša Čulić

Posljednjih sedam godina smo surađivali  sa UHY HB EKONOM d.o.o. na nekoliko projekata. Imati vanjskog suradnika od povjerenja, a u isto vrijeme na izrazito visokoj razini stručnosti kao je sto je UHY HB EKONOM olakšava nam rad na tekućim poslovima, te nam ostavlja dragocjeno vrijeme da se bavimo vlastitim razvojem i rastom, ne brinući se nikada jer je knjigovodstvo pod kontrolom.

Adriana i Jakov Bošnjak

Bravo UHY! S tvrtkom UHY HB EKONOM d.o.o. surađujemo od 2008. godine; mislim da smo bili prva charter kompanija s kojom rade te imamo jako dobru suradnju. S naše strane je super što UHY, osim samog knjigovodstva, radi i reviziju koju smo nekoliko puta koristili te je naša poruka – samo naprijed!

Mario Malenica

S tvrtkom UHY vrlo uspješno surađujemo već dugi niz godina. S zadovoljstvom možemo istaknuti kako je iznimno ugodno kad se možeš posvetiti razvijanju i unapređenju vlastitog posla znajući da se, naravno za teme koje nisu u opisu osnovne djelatnosti, u svakom trenutku možeš obratiti s bilo kojim pitanjem ili problemom i uvijek dobiti pravovremen i stručan odgovor, prijedloge za rješavanje a obično i rješenje samog problema. U današnje vrijeme kad se promjene zakonodavnog i poslovnog okruženja događaju brzo, imati takve partnere i odnos koji je prijateljski ali uvijek i iznad svega profesionalan, prava je rijetkost koju s veseljem rado ističem kao sjajan primjer odlične poslovne suradnje i stvaranja jednog novog, sasvim drugačijeg poslovnog okruženja koje nam je itekako potrebno i koje nas uvijek iznova motivira da jednostavno budemo bolji.

Ivan Kuret

Želite znati više?