Računovodstvo

Tražite računovodstvo koje je više od knjiženja računa, obračuna plaća i sastavljanja PDV prijave? Očekujete od svog računovođe i konkretne savjete na što pripaziti prilikom provođenja određenih poslovnih odluka, ali i kako uštediti? Poslujete s inozemstvom ili to planirate uskoro učiniti, ali niste sigurni jesu li vam svi papiri „čisti“?

UHY in Croatia ima urede u Zagrebu i u Splitu, u kojima radi 46 profesionalaca, a globalno smo preko UHY International umreženi s 8.221 neovisnih računovođa i financijskih stručnjaka iz 308 ureda u 100 zemalja svijeta.

ovlaštena porezna savjetnika
+
klijenata godišnje korisnika računovodstvenih i sličnih usluga
+
zaposlenih stručnjaka u računovodstvu, reviziji i savjetovanju od čega je 6 ovlaštenih revizora, 3 porezna savjetnika te 5 poslovnih konzultanata
+
neovisnih računovođa diljem svijeta

NAŠE USLUGE

 • Knjigovodstvo/Računovodstvo
 • Računovodstvo u oblaku
 • Računovodstveno savjetovanje
 • Usluge obračuna plaća (Pay Roll Service)
 • Izrada godišnjih financijskih i posebnih menadžerskih izvještaja
 • Izrada poreznih izvještaja
 • VAT Tax Refund usluga
 • Osnivanje i registracija stranih podružnica i kompanija
 • Registriranje stranih kompanija za potrebe PDV-a i izvještavanje Porezne uprave

Knjigovodstvo/Računovodstvo

Knjigovodstvene usluge po definiciji podrazumijevaju vođenje poslovnih knjiga poduzetnika (i obrtnika) u skladu sa svim zakonskim propisima te sastavljanje i podnošenje svih zakonom propisanih izvještaja prema Poreznoj upravi, odnosno predaju financijskih izvještaja na FINA-u.

U praksi to znači da vaš knjigovođa prikuplja i knjiži sve ulazne i izlazne račune, izvješća blagajne, provodi prijave/ odjave radnika na HZMO, obračunava plaće i ostale naknade, ali i izrađuje financijske izvještaje za Poreznu i FINA-u.

Što uključuju UHY računovodstvene usluge:

 • vođenje poslovnih knjiga te ostale poslove sukladno zakonu o porezu na dohodak i zakonu o porezu na dobit (salda konti kupaca i dobavljača, materijalno knjigovodstvo, proizvodnja, blagajne, putni nalozi…)
 • vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća (prijava/odjava radnika, obračun plaća, autorskih honorara, studentskih ugovora, porezne kartice…)
 • izvještaji i kontrola (financijski izvještaji, godišnji izvještaj, porezne prijave radnika, izvještaji za HZZO, HZMO, HNB, financijske analize na zahtjev…)

Dobar računovođa može firmi uštedjeti vrijeme i novac, ali i pomoći poduzetniku da, u skladu sa zakonom, izvuče maksimalnu financijsku korist iz poslovanja.


Zatražite ponudu za usluge knjigovodstva ili računovodstva

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Računovodstvo u oblaku

S poslovanjem u oblaku susrećemo se svakodnevno: porezne potvrde, internet bankarstvo, aplikacije na mobitelima, e-mail…Današnji stil života traži brži, jednostavniji i dostupniji način poslovanja. 

Kako bismo pratili aktualne trendove poslovanja u našoj regiji, ali i poučeni bogatim iskustvom članica UHY mreže, našim klijentima smo omogućili najmodernije i sigurno računovodstvo u oblaku (Cloud Accounting). 

Računovodstvo u oblaku omogućava dostavu cjelokupne računovodstvene dokumentacije elektroničkim putem, iz udobnosti vašeg ureda ili poslovnog prostora, koristeći računalo ili mobitel. Također, svi podaci o poslovanju ažurni su i dostupni jednim klikom miša, odnosno jednim dodirom ekrana vašeg mobitela. 

Zašto računovodstvo u oblaku? 

 • Bez instaliranja i nadogradnji.

Osnovni računovodstveni program i baza podataka instalirani su na serveru. Korisnik inicijalno preuzima aplikaciju na svoj mobitel ili računalo te se ista ažurira svakim ulaskom (loginom) korisnika. Stoga, zaboravite na ručne nadogradnje i instalacije jer se o svemu brine davatelj programa.

 • Pristup s bilo kojeg uređaja u bilo kojem trenutku.

Pristup programu i podacima omogućen je putem interneta od bilo kuda i bilo kada. Poduzetnik i računovođa mogu pristupiti do istih podataka i dokumenata, što je puno preglednije i brže. 

 • Nema dodatne kupnje i skrivenih troškova.

Aplikacija je BESPLATNA za UHY  postojeće i buduće klijente. Sve što trebate se javiti svom računovođi ili kliknuti dolje na link i zatražiti prijavu u sustav.

 

Što UHY klijenti mogu dostaviti  i preuzeti putem aplikacije? 

Aplikacija se sastoji od 4 usluge:

 • Dostava dokumenata (ulazni i izlazni računi te ostali primarni dokumenti , npr. izvod iz banke u .txt zapisu i dodatno  izvod u .pdf formatu, kompezacije, ugovori i sl. )
 • Dostavljeni dokumenti (arhiva i status dokumenata)
 • Izvještaji (Novčana sredstva / PDV porezna obveza / Pregled prihoda i rashoda / Kupci izvještaji / Dobavljači izvještaji )
 • PDF zbirni izvještaji (Bilanca kupci/dobavljači / Bruto bilanca / Otvorene/zatvorene stavke )

Koliko su sigurni podaci?

Koristimo najnovije tehnologije za sigurnost podataka, a za prijenos podataka putem interneta (od servera do korisnika) koristimo metode kriptiranja, kako bi podaci bili neuporabljivi za zlonamjerne osobe kojima bi uspjelo presresti podatke.

Kako se prijaviti i koristiti UHY klijent Cloud Accounting aplikaciju?

Klijent ne trebate ništa instalirati na svoje računalo, zato što se aplikacija nalazi na udaljenom serveru u tzv. oblaku. Svaki put kada se korisnik prijavi, ulazi u posljednju verziju programa, što znači da su svi podaci up-to-date (ažurirani).

Prijava je jednostavna. S bilo kojeg uređaja klijent se prijavljuje na naše stranice  https://www.uhyincroatia.com/ i idite na LOGIN i otvoriti će  se aplikacija UHY klijent Cloud Accounting.

Prije toga Klijentu će osobni računovođa  na e-mail poslati podatke za prijavu – ID klijenta, a Klijent treba zatražiti i potom kreirati lozinku s kojom ćete se prijavljivati u aplikaciju za online slanje računa i pregled izvještaja iz svog računovodstva.

 

Kako postati UHY  klijent i korisnik UHY klijent Cloud Accounting aplikacije?

Svi koji žele postati naši klijenti, korisnici naših računovodstvenih usluga i aplikacije UHY klijent Cloud Accounting   slobodno se obratite “Računovođi u oblaku” na mail split@uhy.hr  i dogovorite sastanak za prezentaciju Aplikacije i naših računovodstvenih usluga u oblaku.


Zatražite ponudu za uslugu računovodstvo u oblaku.

Helena Budiša

Glavna partnerica, direktorica

UHY HB EKONOM, UHY SAVJETOVANJE, UHY POREZNI SAVJETNIK

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

Računovodstveno savjetovanje

Računovodstveno savjetovanje je usluga kojom klijent dobiva kontinuirano praćenje ispravnosti primjene računovodstvenih propisa, knjiženja računovodstvenih transakcija, potpunosti i točnosti izrade financijskih izvještaja, sve s ciljem povećanja sigurnosti u računovodstvene evidencije te smanjenje rizika u slučaju nadzora.

Dobar računovođa može firmi uštedjeti vrijeme i novac, ali i pomoći poduzetniku da, u skladu sa zakonom, izvuče maksimalnu financijsku korist iz poslovanja.

Što UHY računovodstveno savjetovanje uključuje:

 • savjetovanje na zahtjev
 • stalno savjetovanje kroz poslovnu godinu 
 • individualne radionice i seminare 

Zatražite ponudu za računovodstveno savjetovanje

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Usluge obračuna plaća (Pay Roll Service)

Outsourcing ili vanjska usluga obračuna plaća malim i srednjim firmama štedi vrijeme i novac. 

Kako? Nema plaćanja internog administratora za obračun plaća, ulaganja u ažuriranje ili kupnju software-a ni brige oko promjena poreznih propisa ili mogućih kazni zbog poreznih neusklađenosti. 

Što uključuje UHY obračun plaća:

 • obračun plaće i izrada naloga za isplatu plaće
 • obračun obveznih doprinosa, poreza i prireza na i iz plaća
 • obradu putnih naloga za putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu
 • izradu popratne dokumentacije vezane za obračun plaća (JOPPD)
 • izradu zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja
 • obračun mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih bonusa
 • obračun poreza i prireza na godišnjem nivou
 • pripremanje neoporezivih isplata (božićnice, uskrsnice, regresi i otpremnine)
 • izrada obračuna autorskih ugovora ili ugovora o djelu.

Garantiramo tajnost i sigurnost podataka. 


Zatražite ponudu za UHY obračun plaća

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

Izrada godišnjih financijskih i posebnih menadžerskih izvještaja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

Po završetku svake poslovne godine, poduzetnici su obvezni izraditi i javno objaviti propisane godišnje financijske izvještaje. Priprema i sastavljanje financijskih izvještaja je nerijetko zahtjevan posao koji kadrovski, stručno i vremenski ne stignu obaviti interni zaposlenici tvrtke. 

U tom slučaju, direktori ili članovi Uprava, zatraže usluge vanjskih stručnjaka koji će pripremiti pouzdane i vjerodostojne financijske izvještaje, sukladno zakonskim propisima i utvrđenim rokovima.

Koje financijske izvještaje možete zatražiti od UHY stručnjaka:

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Izvještaj o novčanim tokovima.

Uz financijske izvještaje, UHY stručnjaci će sastaviti i dodatnu dokumentaciju za potrebe javne objave (Odluku o utvrđivanju financijskih izvještaja i Odluku o raspodjeli dobiti/gubitka), odnosno GFI-POD za potrebe statistike, kao i prijavu Poreza na dobit za dostavu Poreznoj upravi. 

Sve financijske izvještaje sastavljamo u skladu s odredbama Zakona i primjenjivih standarda financijskog izvještavanja (HSFI / MSFI).

MENADŽERSKI IZVJEŠTAJI

Svaki menadžerski izvještaj je različit, odnosno direktor/Uprava odlučuju koje stavke žele vidjeti u izvještaju, bilo da je riječ o ulaganjima, troškovima, plaćama, dugovanjima ili nečemu drugom. 

Međutim, pri kreiranju menadžerskog izvještaja, UHY stručnjaci se vode sljedećim pravilima:

 • fokus je na široj slici i ključnoj poruci menadžerskog izvještaja
 • koristimo pojmove koji su razumljivi klijentima te navodimo ključne pokazatelje uspjeha firme: prihod, EBITDA, marže, obrtaj zaliha, potraživanja od kupaca
 • pripremamo izvještaje koji su jednostavni za prezentaciju, bez suvišnih grafova i naprednih tablica
 • podaci u našim izvještajima imaju svrhu, nisu cilj sami sebi
 • svaki izvještaj ima usporedne podatke s cilj da se prikaže realizacija, plan i prethodno razdoblje s označenim područjima koja su podbacila ili premašila plan i realizaciju.

Zatražite ponudu za izradu financijskih izvještaja i posebnih menadžerskih izvještaja

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

Izrada poreznih izvještaja

Trgovačka društva ili obrti koji imaju in house knjigovodstvo, mogu zatražiti vanjsku uslugu pripreme godišnjih izvještaja za Poreznu upravu.

Poduzetnici su do 30. travnja tekuće godine, obvezni Poreznoj upravi predati sljedeće izvještaje: 

 • Prijavu poreza na dobit (PD obrazac)
 • Račun dobiti i gubitka (RDG) 
 • Bilancu za prethodnu godinu.

Uz prijavu poreza na dobit predaju se i:

 • izvješaj o transkacijama s povezanim osobama (PD-IPO)
 • obračun korištenja olakšica i oslobođenja
 • izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na dobit po poreznoj prijavi
 • dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu za one porezne obveznike koji su platili porez na dobitak u inozemstvu.
 • ovjerenu presliku porezne prijave podnesene inozemnim poreznim vlastima za poslovnu jedinicu
 • pregled svih isplaćenih naknada s podacima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate, plaćenom porezu, te primijenjenoj stopi poreza po odbitku.

Osim navedenih izvještaja, Porezna uprava traži od poduzetnika i konačni obračun članarine turističkim zajednicama i spomeničke rente te konačni obračun za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji se dostavlja na adresu Hrvatskih šuma.


Zatražite uslugu pripreme poreznih izvještaja

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Ivana Zec

Direktorica/partnerica

UHY POREZNI SAVJETNIK, UHY HB EKONOM

VAT Tax Refund usluga

VAT TaxRefund je elektronički sustav za povrat PDV-a Porezne uprave namijenjen svim poreznim obveznicima u RH koji žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države, članice Europske unije.

Zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava može podnijeti:

 • podnositelj zahtjeva (porezni obveznik) ili
 • njegov opunomoćenik.

Kako će porezni obveznik ostvariti svoje pravo na povrat PDV-a iz Europske unije?

Ukoliko ste platili PDV u drugoj državi članici EU, i mislite kako ostvarujete pravo na povrat, kontaktirajte nas, donesite nam originalne ili skenirane račune koji sadrže zakonom propisane podatke. UHY će obaviti cijelu proceduru povrata PDV-a, a koja uključuje registraciju, skeniranje i slanje računa, te popunjavanje traženih podataka. Po uspješnoj obradi od strane Porezne uprave DDČ, zaprimit ćete povrat PDV-a izravno na svoj račun.


Zatražite uslugu povrata poreza iz EU

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Osnivanje i registracija stranih podružnica i kompanija

Stranci koji žele poslovati u Hrvatskoj, trebaju osnovati svoju firmu ili inozemnu podružnicu stranog društva, a UHY stručnjaci pomažu im da premoste jezičnu barijeru i lokalne administrativne zapreke.

Preko naše UHY mreže, pomogli smo brojnim investitorima, vodeći ih kroz proces osnivanja/registracije firme:

 • odabir  i provjera imena društva tvrtke na https://sudreg.pravosudje.hr
 • odabir djelatnosti kojima će se firma baviti 
 • Izbor sjedišta tvrtke i poslovne adrese (nužan podatak za osnivanje društva, s tim da adresa sjedišta služi i kao kontaktna adresa za komunikaciju državnih tijela s društvom) 
 • imenovanje  člana uprave – direktora kao osobe ovlaštenu za zastupanje društva
 • priprema dokumentaciju za javnog bilježnika – uz konzultacije s UHY stručnjacima
 • priprema temeljnog kapitala – min. 5.000,00 kn odnosno 20.000,00 kn za d.o.o. ili 10,00 kn za j.d.o.o. 
 • odabir banke za otvaranje poslovnog računa
 • zaključenje ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova s UHY in Croatia.  

Trebate li pomoć oko osnivanja i registracije firme u Hrvatskoj, kontaktirajte nas

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

Registriranje stranih kompanija za potrebe PDV-a i izvještavanje Porezne uprave

Firme koje u Hrvatskoj obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga, a imaju sjedište u drugim zemljama Europske unije ili u trećim zemljama, dužne su u većini slučajeva zatražiti od hrvatske Porezne uprave PDV ID broj i plaćati PDV u Hrvatskoj.

UHY tu može pomoći –  podnijet ćemo zahtjev za registriranjem za potrebe PDV-a te zahtjev za određivanjem i dodjelom OIB-a, ali i voditi zakonske porezne evidencije te mjesečno predavati PDV obrazac i sve druge zakonom propisane obrasce.

Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za dodjelu PDV ID broja:

 • Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
 • Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Uz navedene zahtjeve je potrebno dostaviti i:

 • dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra)
 • potvrdu Porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik
 • dokaz ili izjavu o namjeri poslovanja u Hrvatskoj
 • ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika)

Zatražite uslugu registriranja firme za potrebe PDV-a

Katica Reljanović

Partnerica, Ovlaštena porezna savjetnica

UHY HB EKONOM

TESTIOMONIAL

Alfa Laval Logo

Thanks to UHY book keeping has never been easier. Friendly and open relations, outstanding professional performance it is a pleasure to work with you.

Goran Adum
voditelj podružnice ALFA LAVAL AALBORG A/S Denmark, glavna podružnica Split

Bravo UHY! S tvrtkom UHY HB EKONOM d.o.o. surađujemo od 2008. godine; mislim da smo bili prva charter kompanija s kojom rade te imamo jako dobru suradnju. S naše strane je super što UHY, osim samog knjigovodstva, radi i reviziju koju smo nekoliko puta koristili te je naša poruka – samo naprijed!

Mario Malenica
Maša d.o.o. turistička agencija i trgovina, zaštitni znak: Sailing Forever
PE logo

The only part of the business I don’t worry about are the things that UHY takes care. So much peace of mind. Jedini aspekt posla oko kojeg se ne brinem je dio za koji je zadužen UHY. To je neprocjenjivo.

Jason Berry
CEO @PositiveEquity
ES logo

Dugogodišnjom suradnjom smo se uvjerili u vrhunsku pouzdanost i profesionalnost UHY tima. Uz UHY  je teško praviti greške, a ako se i pogriješi UHY  uvijek imate kvalitetno i brzo rješenje. Hvala što nas pratite već treće desetljeće.

Marko Sučić
direktor ELEKTROSUMA d.o.o. Split
Kontra logo

Stručnost i profesionalnost – to su riječi kojima se najbolje može opisati UHY. I kad smo promijenili sjedište tvrtke i otišli iz Splita, odlučili smo zadržati računovodstvo jer nismo htjeli riskirati s nekim novim. U sedam godina suradnje nebrojeno puta su pokazali svoju stručnost i znanje, radeći bez grešaka i na vrijeme.

Ilija Brajković
Managing partner at @kontraagency
Locastic logo

Sa UHY-jem poslujemo već nekoliko godina i pokazali su se kao dobar i pouzdan partner. Stručnost i odlični savjeti su omogućili naše poslovanje uspješnijim i jednostavnijim.

Antonio Perić-Mažar
CEO @ Locastic

UHY HB EKONOM je naš dugogodišnji partner s kojim nas veže jako ugodna suradnja. Iznimno stručan UHY team nam uvijek stoji na raspolaganju, a naročito smo ponosni na to kako zajedničkim snagama educiramo charter kompanije o svim financijskim nedoumicama.

Martina Hršak
direktorica marketinga i prodaje MMK Systems d.o.o. za usluge

UHY čine profesionalni, odgovorni i kompetentni stručnjaci koji su uvijek usmjereni na pronalaženje rješenja za klijenta.Naš su prvi izbor za poslove poreznog i poslovnog savjetovanja te ih rado preporučujem klijentima i partnerima.

Natasa Subasic
Financial director, Croatia Yachting d.o.o. putnička agencija, nautički turizam i trgovina

S grupacijom UHY iz Splita surađujemo već dugi niz godina na obostrano zadovoljstvo. Naša suradnja obuhvaća više njihovih usluga, od poreznog savjetovanja i revizije do korištenja EU fondova i mjera potpore gospodarstvenicima RH. Uspješno smo odradili tehničku obnovu i uređenje hotela u četiri uzastopne godine te iskoristili bespovratna sredstva. Prilikom realizacije otvorenja novog aparthotela smo također uspješno odradili program poticaja za financiranje putem HAMAG-BICRO te program poticaja ulaganjima MINGO-a. S veseljem nastavljamo našu suradnju i nadamo se novim projektima.

Josip Čulić
hotel manager, MIMOZA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i poslovanje nekretninama

S društvom UHY HB EKONOM d.o.o. surađujemo dugi niz godina i mogu reći da smo razvili vrijedan prijateljsko – suradnički odnos. Svojim profesionalnim, povjerljivim i nadasve stručnim pristupom UHY HB EKONOM je dao značajan doprinos razvoju potencijala unutar našeg društva. Želimo i dalje uspješno surađivati i zajedno podizati ljestvicu kvalitete i uspješnosti u poslovanju.

Nikša Čulić
direktor, ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.za trgovinu, export-import, proizvodnju i usluge

Posljednjih sedam godina smo surađivali  sa UHY HB EKONOM d.o.o. na nekoliko projekata. Imati vanjskog suradnika od povjerenja, a u isto vrijeme na izrazito visokoj razini stručnosti kao je sto je UHY HB EKONOM olakšava nam rad na tekućim poslovima, te nam ostavlja dragocjeno vrijeme da se bavimo vlastitim razvojem i rastom, ne brinući se nikada jer je knjigovodstvo pod kontrolom.

Adriana i Jakov Bošnjak
Osnivači i direktori u Ocean Sailing House d.o.o.

S tvrtkom UHY vrlo uspješno surađujemo već dugi niz godina. S zadovoljstvom možemo istaknuti kako je iznimno ugodno kad se možeš posvetiti razvijanju i unapređenju vlastitog posla znajući da se, naravno za teme koje nisu u opisu osnovne djelatnosti, u svakom trenutku možeš obratiti s bilo kojim pitanjem ili problemom i uvijek dobiti pravovremen i stručan odgovor, prijedloge za rješavanje a obično i rješenje samog problema. U današnje vrijeme kad se promjene zakonodavnog i poslovnog okruženja događaju brzo, imati takve partnere i odnos koji je prijateljski ali uvijek i iznad svega profesionalan, prava je rijetkost koju s veseljem rado ističem kao sjajan primjer odlične poslovne suradnje i stvaranja jednog novog, sasvim drugačijeg poslovnog okruženja koje nam je itekako potrebno i koje nas uvijek iznova motivira da jednostavno budemo bolji.

Ivan Kuret
prokurist društva H.L. Dvorac d.o.o.

NOVOSTI

19.10.2020.

Otvara se natječaj za energetsku učinkovitost u proizvodnoj industriji

Dugoočekivani novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama konačno je ugledao svjetlo dana. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziv…

09.10.2020.

Objavljen poziv za OIE (fotonaponskih sustava) u turizmu

Dobre vijesti za sve registrirane iznajmljivače fizičke osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu novog poziva dodjeljuje do 200.000 HRK potpore za…

cloud accounting croatia računovodstvo u oblaku knjigovodstvo
29.09.2020.

Računovodstvo bez papira štedi vrijeme i novac – UHY klijent računovodstvo u oblaku

UHY klijent Cloud Accounting – aplikacija za online dostavu računa i pregled poslovanja   UHY HB EKONOM, jedna od članica mreže UHY in Croatia, je za svoje klijente, korisnike računovodstvenih…

15.09.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenih koronavirusom od 4.000 kuna po radniku za rujan-prosinac 2020.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je dana 7. rujna 2020. godine donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u…

15.09.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike – rujan-prosinac 2020.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je dana 7. rujna 2020. godine donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u…

10.09.2020.

Prekogranični projekti EU su uvijek dobar izvor financiranja

Dok EU profesionalci i cjelokupna javnost čeka da se strateški i operativni programi na razini Hrvatske do kraja poslože i dok ne budemo znali više o tome kako ćemo točno…

Boats and Adriatic Sea
04.09.2020.

Svi mogu sudjelovati u izradi baze projekata za financiranje iz EU fondova

Kako se približila završna faza izrade nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture sa Strateškim planom za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike, pristupa se…

natjecaji_ruralni
26.08.2020.

Pregled otvorenih natječaja i natječaja u najavi za Ruralni razvoj

Za OPG-ove i druge subjekte u ruralnom području još su aktivni brojni zanimljivi otvoreni natječaji i natječaji u najavi. Radi se o mjerama koje su zanimljive i koje nude široku…

18.08.2020.

U novom razdoblju EU fondova u RH moramo biti složniji i pametniji

Cjelokupna je javnost kojoj su EU fondovi u Hrvatskoj od interesa sa zanimanjem pratila konac srpnja ove godine i formiranje nove Vlade Andreja Plenkovića i konačnu odluku o tome tko…

10.08.2020.

Produljeni rokovi za natječaje iz ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja 6.2.1. i 4.2.1. Tip operacije 6.2.1 – rok produljen do 10. rujna 2020 Tip operacije 4.2.1 –…

04.08.2020.

Potpore sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i prometnim djelatnostima u pandemiji COVID-19

HBOR i HAMAG zajedno provode Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-19. Predmet Programa je izdavanje državnih jamstava u ime i…

28.07.2020.

Poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama 300 milijuna kuna kredita

Nakon svih nedaća koje su snašle poduzetnike iz kulturnih i kreativnih industrija uslijed COVID-19 epidemije, evo jedne dobre vijesti. Podsjetimo, kulturne i kreativne industrije, u koje, među ostalim, spadaju filmska…

16.07.2020.

Pregled natječaja za poboljšanje energetske učinkovitosti

Već smo u više navrata pisali kako se ovo programsko razdoblje (2014.-2020.) bliži svome kraju te da će natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova biti sve manje, no situacija…

14.07.2020.

Nova mjera HZZ-a od 4.000,00 kn za najugroženije

HZZ je na svojim stranicama objavio novu mjeru za srpanj-kolovoz. U nastavku donosimo pregled uvjeta, visine potpore, dokumentaciju koju treba ispuniti kao i obveze poslodavaca i Zavoda.   Za koje…

14.07.2020.

Objavljen natječaj za popularizaciju STEM-a kroz djelovanje udruga

Objavljen je poziv u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a odnosi se na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a. Opći cilj poziva…

cloud accounting croatia
13.07.2020.

NOVI UHY EU PROJEKT – „Cloud Accounting  – računovodstvo budućnosti“

UHY in Croatia okuplja vrhunske stručnjake iz područja računovodstva i EU fondova. Dovoljno je bio jedno inspirativno druženje ove ekipe UHY stručnjaka i rodila se ideja za novi IKT projekt:…

07.07.2020.

Objavljen poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila građana

Kao i svake godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetskih učinkovitih vozila građanima za 2020. godinu. Predviđen ukupan iznos sredstava…

01.07.2020.

Donesen proračun EU za 2021. godinu

Europska komisija je donijela prijedlog proračuna EU-a u iznosu od 166,7 milijardi eura za 2021., koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u…

01.07.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Na sjednici održanoj dana 29.06.2020. godine Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je novu mjeru: Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na…

01.07.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj

Na koju skupinu poslodavaca se odnosi mjera? Na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju do 10 radnika. Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja…

porez oslobođenje
25.06.2020.

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Porezna uprava na svojim stranicama je objavila uputu za ostvarivanje mjere oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza i uputila javni poziv korisnicima mjere za dostavu dokumentacije. U nastavku donosimo pregled dokumentacije…

18.06.2020.

Strategije lokalnog razvoja – formalnost ili potreba?

Strategije razvoja temeljni su planski dokumenti kojima se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivoga gospodarskoga i društvenoga razvitka. Njima se nastoji omogućiti usmjeravanje na razvojno perspektivne potencijale te njihovo iskorištavanje…

15.06.2020.

Energetska obnova obiteljskih kuća ponovno dostupna

Dosad jednom proveden, a potom dugo vremena osporavan zbog financiranja fizičkih osoba javnim sredstvima EU, javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća će konačno ugledati svjetlo dana. Prema dostupnim podacima,…

Obveza konsolidacije
05.06.2020.

Obveza konsolidacije financijskih izvještaja

Tko je obveznik konsolidacije,  koje su obveze i rokovi za konsolidaciju? Obveza konsolidacije propisana je Zakonom o računovodstvu dok su detalji provedbe i pravila konsolidacije utvrđeni HSFI-jem 2 – Konsolidirani…

04.06.2020.

Pregled EU natječaja za učinkovitije gospodarenje otpadom

Iako se programsko razdoblje EU fondova 2014. – 2020. bliži formalno svome kraju, zanimljivi i izdašni natječaji su i dalje otvoreni te zainteresirani prijavitelji i dalje stignu pripremiti i poslati…

01.06.2020.

Izmjena kriterija za Potpore za očuvanje radnih mjesta

Upravno vijeće HZZ-a na sjednici održanoj 29.05.2020. godine uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj 2020. godine, ali i dopunu kriterija za ostvarivanje prava na potporu za…

22.05.2020.

Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova

Epidemija korona virusa pogodila je brojna poduzeća koja su zastoj svijeta i aktiviranje karantene znatno osjetila u svojim poslovnim aktivnostima. Pandemija korona virusa donijela je izmjenu brojnih zakona i pravilnika…

revizija financijskih izvještaja
20.05.2020.

Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće

Ima li kriza uzrokovana koronavirusom utjecaj na financijske izvještaje? Dana 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa te je velik broj društava izravno…

18.05.2020.

HBOR krediti za obrtna sredstva – COVID 19 mjera

Kao još jednu u nizu mjera kojom se pokušava pomoći gospodarskim subjektima čije je poslovanje pogođeno situacijom oko pandemije COVID-19, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je pokrenula kreditnu…

15.05.2020.

Isplata plaće radniku u svoti manjoj od primljene potpore HZZ-a

Koja je visina potpore za travanj i svibanj? Visina potpore za travanj i svibanj iznosi 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku…

natjecaji_ruralni
13.05.2020.

Otvoren natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Nakon otvaranja mjere 6.4.1., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR) je objavila i drugi dugoočekivani natječaj iz mjere 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Osnovna…

08.05.2020.

Predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za sezonske djelatnosti

Od 7. svibnja 2020. godine izmijenjeni su uvjeti za predaju zahtjeva za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Korona virusom te su uključene i sezonske djelatnosti.   Koji poslodavci mogu…

Zastoj provedbe ovrha na plaći
05.05.2020.

Zastoj provedbe ovrha na plaći

Dana 1. svibnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Ovim  Zakonom je uveden zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na…

29.04.2020.

Otvoren natječaj za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR) je objavila dugoočekivani natječaj za provedbu mjere 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. Svrha natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne…

27.04.2020.

Suspenzija kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Dana 28.03.2020. godine HUP – Udruga ugostiteljstva i turizma, Sindikat turizma i usluga Hrvatske te Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije potpisali su Sporazum koji izvan snage stavlja Kolektivni ugovor ugostiteljstva…

23.04.2020.

Donacija zaštitne opreme i PDV pri uvozu

PDV kod donacija zaštitne opreme Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a su prema posebnom propisu za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, oslobođeni plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene…

22.04.2020.

HBOR krediti za pomoć sektoru turizma

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih…

21.04.2020.

Privremena obustava ovrha

Dana 18. travnja na snagu je stupila dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ovim Zakonom je uvedena odgoda za razdoblje od 3 mjeseca od strane Fine za provedbu ovrhe…

15.04.2020.

Pregled HAMAG zajmova za ruralni razvoj

Financijski instrumenti koji se sufinanciraju iz sredstava EU fondova, a provode se kroz zajmove namijenjene pojedinim djelatnostima, nisu nikakva novost. Dapače, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG…

10.04.2020.

Odgoda i obročna otplata poreznih obveza u uvjetima posebnih okolnosti

Nastavno na izglasane dopune Općeg poreznog zakona, 08.04.2020. objavljene su i izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedene izmjene i dopune nadovezuju se na prvi paket mjera…

09.04.2020.

Novi rokovi za predaju financijskih izvještaja

Odgoda rokova za podnošenje poreznih prijava (PD), obrazaca i izvješća Dana 08. travnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji…

06.04.2020.

Povoljniji kriteriji za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. 1. NAJVAŽNIJA PROMJENA:  Odobrena…

02.04.2020.

Novi paket mjera za pomoć gospodarstvu

Premijer Vlade jučer je poduzetnicima RH predstavio novi paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 koje su danas usvojene na sjednici Vlade. Mjere su usmjerene na poduzetnike za…

01.04.2020.

Fina omogućuje svima dostavu godišnjih financijskih izvještaja putem interneta

Zbog aktualne izvanredne situacije, početkom travnja će svima biti dostupan Finin online servis za dostavu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu i druge propisane dokumentacije. Za poduzetnike koji su…

01.04.2020.

ESIF zajmovi i krediti za poduzetnike uslijed epidemije Covid-19

Uloga poslovnih konzultanata u izvanrednim situacijama kao što je ova koju nam je donijelo trenutno stanje s epidemijom Covid-19 je budno pratiti sve informacije koje su od interesa našim sadašnjim…

30.03.2020.

Izmjene i odgoda plaćanja novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisana je obveza poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da zaposle određeni broj osoba s invaliditetom. Propisana kvota je 3% u odnosu na ukupan…

26.03.2020.

Vodič za obračun plaća u vrijeme koronavirusa

Može li poslodavac donijeti odluku o obavljanju rada od kuće? Poslodavac može donijeti odluku o obavljanju rada od kuće pošto ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada pritom…

24.03.2020.

Pojednostavljeni HAMAG-ov zajam za obrtna sredstva uslijed COVID-19

HAMAG BICRO je među prvima reagirao konkretnom mjerom za ublažavanje posljedica globalne epidemija korona virusa na poslovanje malih i srednjih poduzetnika te je na svojim stranicama objavio kako se od…

24.03.2020.

Dopunama Pravilnika OPZ omogućeno odgođeno plaćanje poreza i doprinosa

Dana 23. ožujka 2020. je stupio na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji definira i objašnjava način provedbe postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima.  …

PROPUSNICA POSLODAVCI
23.03.2020.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Stožer civilne zaštite je objavio odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti. Odluka o zabrani napuštanja prebivališta… Tko…

mjera isplata 3.250 koronavirus
20.03.2020.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu 3.250 kn u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

Jedna od mjera za očuvanje radnih mjesta koja je pripremljena za poduzetnike koji su pogođeni djelovanjem Koronavirusa je isplata iznosa od iznosa od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi…

19.03.2020.

Paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa

Odgoda/obročna otplata javnih davanja S ciljem očuvanja radnih mjesta i likvidnosti uslijed nastupa epidemije koronavirusa predlaže se Opći porezni zakon dopuniti kako bi u zakonodavnom okviru postojala mjera koja se…

18.03.2020.

Mjere zaštite EU projekata u vrijeme pandemije

Posljednjih dana predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj intenzivno rade na promišljanju i donošenju mjera kojima će pokušati reducirati negativne posljedice pandemije Covid-19. Tako je Vlada RH na sjednici održanoj 17….

uhy online
17.03.2020.

OBAVIJEST – Računajte na nas – online

Poštovani klijenti, Uzimajući u obzir situaciju u vezi širenja SARS-CoV-2 korona virusa koji uzrokuje infekciju COVID-19, želimo vas uvjeriti da slijedimo savjete i smjernice HZJZ-a, kao i preporuke nadležnih državnih…

12.03.2020.

UHY Savjetovanje objavilo natječaj za 2 radna mjesta

UHY Savjetovanje d.o.o. je dio grupacije UHY in Croatia, koja predstavlja najveću konzalting kuću u Dalmaciji u području EU fondova, računovodstva, revizije te poreznog i poslovnog savjetovanja i trenutno smo…

10.03.2020.

Održan UHY seminar “Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019. i sastavljanje GFI i Bilješki uz financijske izvještaje”

Ovlašteni revizor i direktor revizije Andrea Omašić i asistent u reviziji Adriana Pecotić, koja je po prvi put sudjelovala kao predavač na seminaru, su održali seminar na temu Sastavljanje prijave poreza na dobit…

06.03.2020.

Seminar HGK i poreznih savjetnika o aktualnostima u poreznim propisima i prijavi poreza na dobit

I ove godine je HGK ( Županijska komora Split) u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika 04. ožujka 2020. godine organizirala besplatni seminar na temu „Prijava poreza na dobit  za…

25.02.2020.

EU natječaji za poduzetnike do kraja 2020.

Iako se programsko razdoblje 2014. – 2020. bliži svome kraju te se predstavnici državnih tijela unutar sustava EU fondova, a i svi EU profesionalci, fokusiraju na sljedeće programsko razdoblje, važno…

20.02.2020.

Prijava dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja – OPZ-STAT-1 obrazac

Kada se predaje obrazac OPZ-STAT-1? Tko je obveznik predaje obrasca? Koja potraživanja je potrebno iskazati u obrascu? Svi porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost dužni su…

04.02.2020.

Novi Zakon o članarinama turističkim zajednicama

Jeste li upoznati sa Novim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama? Znate li kako obračunati turističku članarinu za 2019. godinu? Članarine turističkim zajednicama u 2020. godini i godišnji obračun za…

27.01.2020.

Porezne novosti i priprema bruto bilance za sastavljanje financijskih izvještaja (2019)

Ovlašteni revizor i direktor revizije Andrea Omašić je održao seminar na temu Porezne novosti i priprema bruto bilance za sastavljanje financijskih izvještaja (2019). S obzirom na kontinuirane i značajne promjene…

Isporuka dobara u EU
21.01.2020.

Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske Unije

Važne promjene  i obveze za prodavatelje i stjecatelje roba unutar EU, svu robnu razmjenu u EU donijela je nova EU uredba koja je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim…

Globe inside the envelope
07.01.2020.

VAŽNO – novi rokovi dostave JOPPD obrazaca

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) u kojem je propisan novi rok dostave obrasca JOPPD…

06.01.2020.

Objavljeno osam Pravilnika o porezima važećih od 03. siječnja 2020.

Dana 02. siječnja 2020. godine, temeljem promjena u poreznim zakonima, u Narodnim novinama broj: 01/2020 objavljeno je osam Pravilnika koji reguliraju poreze u 2020. godini. Doneseni su slijedeći Pravilnici:  …

29.12.2019.

Uspješne priče EU fondova za znanstvene institucije

S krajem kalendarske godine rado objavljujemo još jednu u nizu uspješnih priča o korištenju EU fondova u Hrvatskoj iza koje stoji, između ostalih, i tim UHY Savjetovanja. UHY Savjetovanje je,…

20.12.2019.

Objavljen natječaj IRI – faza 2

Očekivan tijekom cijele 2019. godine, posljednji veliki natječaj na koji se mogu javiti poduzetnici je konačno objavljen! Pozivom “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i…

18.12.2019.

Porezne izmjene od 1. siječnja 2020. godine​

U Narodnim novinama broj 121 od 11.12.2019. objavljene su izmjene zakona četvrtog kruga porezne reforme s primjenom od 01.01.2020. godine.  U nastavku donosimo sažetak dijela promjena koje će svakako imati pozitivan…

20.11.2019.

Održana konferencija Booking Manager Summit

U Zagrebu je održana prva Booking manager konferencija, u organizaciji MMK Systems, vodeće svjetske platforme za čarteraške kompanije. U dva dana konferencije, 18. i 19. studenog, održan je niz predavanja…

12.11.2019.

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja

U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja održala se radionica Prijenos poslovanja – važnost pripreme: osnivača, nasljednika, poduzeća i obitelji. Odluka o budućnosti poduzeća je aktualna za svakog trećeg…

11.11.2019.

UHY stručnjaci iz tri zemlje na međunarodnoj charter konferenciji – MMK Summit 2019

MMK Systems, vodeća svjetska platforma za charter kompanije, organizira prvu dvodnevnu konferenciju za yacht charter industriju sa svrhom da omogući posjetiteljima usvajanje novih znanja i vještina svjetskih stručnjaka koje će…

10.11.2019.

Registar stranih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske (trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija,…

06.11.2019.

UHY savjetuje u Brelima

I ove godine naša UHY stručna ekipa sudjelovala je na 54. tradicionalnom jesenskom savjetovanju pod nazivom “Računovodstvo, revizija i porezi u praksi” koje je održano u Brelima. Trodnevno savjetovanje organizirala…

04.11.2019.

Helena Budiša potvrdila mandat u izvršnom odboru HUP podružnice Dalmacija

Naša direktorica Helena Budiša dobila je novi mandat potpredsjednice Izvršnog odbora za naredne dvije godine uz predsjednika Zdravka Plazonića iz tvrtke Petason te drugog potpredsjednika Lenka Garbina iz firme G…

29.10.2019.

Održan seminar Registar stvarnih vlasnika

Doveli smo najbolje stručnjake koji sve znaju o ovoj temi: zamjenik ravnatelja Ureda za sprječavanje pranja novca, glavna osoba za tumačenje i identificiranje stvarnog vlasnika i tehnolog expert u Centru…

24.10.2019.

UHY HB EKONOM proslavio 24 godine uspješnog poslovanja

U ugodnoj i veseloj atmosferi te dobrom društvu, UHY HB EKONOM proslavio je veliki 24. rođendan! Svake godine naši kalendari bilježe nekoliko datuma koji imaju značenje za nas kao računovođe…

24.10.2019.

Uspješne priče EU fondova unutar ruralnog razvoja

Naš dragi klijent Stjepan Medak i njegova obitelj su kroz mjeru 6.2. dobili 50 000 EUR za svoj OPG u dolini Neretve i uložili u razvijanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Tim će…

21.10.2019.

Važnost registra stvarnih vlasnika

Sve pravne osobe u Hrvatskoj obvezne su do 31. prosinca 2019. godine upisati svoje stvarne vlasnike i podatke o njima u Registar stvarnih vlasnika. Glavni cilj je da Porezna uprava…

21.10.2019.

Poduzetnički kafić

Grad Split u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i UHY Savjetovanjem d.o.o. organizirao je 17. listopada 2019. godine u Hotelu Park petnaesti Poduzetnički kafić na temu „Izazovi i prilike –…

18.10.2019.

Investicijski doručak Split

STech akcelerator i UHY in Croatia okupili su male i srednje poduzetnike na “Investicijskom doručku STech akceleratora” u splitskom hotelu Marvie. Investicijski doručak “STech akceleratora” je zamišljen kao kombinacija kratkih…

11.10.2019.

Investicijski doručak u Zagrebu

STech akcelerator i UHY in Croatia okupili su male i srednje poduzetnike na “Investicijskom doručku STech akceleratora” u zagrebačkom centru Forum. Ovaj je događaj završna faza EU projekta „Nova razvojna…

10.10.2019.

Najavljene izmjene zakona o porezu na dobit, PDV-u i općeg poreznog zakona

Pročitajte izmjene koje su najavljene u zakonu o porezu na dobit, PDV-u i općem poreznom zakonu.

03.10.2019.

Žene na upravljačkim pozicijama

Pročitajte članak Slobodne Dalmacije u kojem je naša direktorica Helena Budiša razgovarala o ženama na upravljačkim pozicijama.

03.10.2019.

UHY Trening Centar: „POVEZANE OSOBE: oporezivanje i Registar stvarnih vlasnika“

UHY Trening Centar organizira seminar za sve pravne osobe osnovane u Hrvatskoj na aktualnu temu „POVEZANE OSOBE: oporezivanje i Registar stvarnih vlasnika“.  Sve pravne osobe u Hrvatskoj obvezne su do…

02.10.2019.

Zlatni AAA certifikat

UHY HB EKONOM je danas dobio Zlatni AAA certifikat bonitetne izvrsnosti za 2019. godinu!

20.09.2019.

Uspješne priče EU fondova za poduzetnike

Tvrtka Draco d.o.o., vodeća tvrtka za hidroizolaciju u građevinarstvu na našem tržištu, dio je uspješnih priča o povlačenju EU sredstava za poboljšanje svog poslovanja. Kroz natječaj “Izgradnja i opremanje proizvodnih…

13.09.2019.

UHY na Think Pink Europe Race

Do sada je u Županijsku ligu protiv raka pristiglo više od 2500 prijava – timova, obitelji, pojedinaca, tvrtki i institucija. Upravo tako Split i njegovi građani trčat će i šetati…

02.09.2019.

Nove porezne olakšice za građane na račun poduzetnika

Novi neoporezivi primici radnika najveća su novina 4. kruga porezne reforme, a vrijede od 1. rujna 2019. godine.

10.07.2019.

Konsolidacija financijskih izvještaja

Obveza konsolidacije je uređena Zakonom o računovodstvu dok su detalji provedbe i pravila konsolidacije utvrđeni HSFI-jem 2 – Konsolidirani financijski izvještaji za male i srednje poduzetnike te MSFI-jem 10 –…

10.07.2019.

Koji poduzetnici trebaju odabrati revizora za 2019. godinu?

Pročitajte tko su prema Zakonu o računovodstvu obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja.

10.07.2019.

Svi koji posluju s državom od 1. srpnja moraju slati eRačune

Zakon o eRačunu u javnoj nabavi primjenjuje se na postupke javne nabave i nabave bagatelne vrijednosti od 200.000,00 kuna za nabave roba i usluga te nabavu radova vrijednosti ispod 500.000,00…

28.05.2019.

Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Propisane su i kazne za neupisivanje odgovarajućih, točnih i ažuriranih podatka u  Registar koje iznose od 5.000,00 kn do 350.000,00 kn za pravnu osobu te 5.000,00 kn do 75.000,00 kn…

14.05.2019.

Značajne izmjene Zakona o trgovačkim društvima!

Danom 20. travnja 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru koje omogućuju lakše i brže osnivanje društva, ali isto…

28.03.2019.

UHY Trening Centar: „Porezno – računovodstvena praksa u charter poslovanju”

UHY TRENING CENTAR i Hrvatska gospodarska komora pozivaju vas na tematski seminar „POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI U CHARTER DJELATNOSTI“ koji se održava za vrijeme trajanja Croatia Boat Showa – u…

11.03.2019.

Oporezivanje vrijednosnih kupona

Korištenje i oporezivanje vrijednosnih kupona (bonova) porezom na dodanu vrijednost kao i knjiženje primljenih sredstava po prodanim bonovima do sada je računovodstvenoj struci stvaralo dosta nejasnoća. Izmjenama Zakona o PDV-u,…

19.02.2019.

UHY Trening Centar: „Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2018. godinu i porezne novosti u 2019. godini“

Ovlaštena porezna savjetnica Ivana Zec pojasnit će polaznicima odredbe Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit i ostalih relevantnih propisa te na praktičnim, životnim primjerima pokazati popunjavanje…

10.02.2019.

Novo administrativno opterećenje – Knjiga URA uz PDV obrazac

Poduzetnici su dužni predati prvu Knjigu URA, s unesenim primljenim računima od drugih poreznih obveznika u tuzemstvu, a u kojima je obračunat hrvatski PDV. Rok za predaju PDV obrasca za…

10.02.2019.

Izmjene MFSI-JA za velike poduzetnike

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu je stupio novi Međunarodni standard financijskog izvještavanja – MSFI 16 – Najmovi, a kojim je propisano da će se ubuduće i operativni leasing…

06.02.2019.

MSFI 16 – Najmovi

MSFI 16 – Najmovi stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine i donosi potpuno nove zahtjeve priznavanja leasinga u financijskim izvještajima poduzetnika.

21.01.2019.

NOVOSTI O PDV-u od 01. siječnja 2019. godine

I od ove nove godine imamo značajne izmjene Zakona i pravilnika o PDV-u koje su važeće od 01.01.2019. godine. Sve o njima u nastavku:

10.01.2019.

Rok za izvještaj HNB-u na obrascu US-GP do kraja siječnja 2019. godine

Poduzetnici, koji su odabrani u uzorak istraživanja za potrebe Statističkog istraživanja HNB-a o prihodima i rashodima od razmjene usluga sa inozemstvom,  obvezni su do kraja siječnja 2019. godine dostaviti mjesečni,…

10.01.2019.

Povećane zatezne kamate i kamate između povezanih osoba

Svaki dužnik, u skladu s člankom 29. Zakona o obveznim odnosima, koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, pored glavnice, duguje i zatezne kamate. Prosječna stopa zateznih kamata na trgovačke ugovore…

10.01.2019.

Povećana neoporeziva potpora za novorođenče

Neoporeziva potpora za novorođenče, koju poslodavci mogu isplatiti radnicima od 1. siječnja 2019. godine, povećana je na iznos do 10.000,00 kuna, a postala je važeća u trenutku stupanja na snagu…

03.01.2019.

UHY seminar: „Kontrolni postupci pri sastavljanju Bilance i RDG za 2018. godinu“

Zakon o računovodstvu je temeljni zakonski akt računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj. Navedenim zakonom propisana je upotreba HSFI kao primjenjivog okvira financijskog izvještavanja za mikro, male i srednje poduzetnike u…

Cars and trucks on highway
15.10.2018.

Porezna davanja na gorivo u Hrvatskoj viša za 23% od svjetskog prosjeka

U Hrvatskoj je postotak raznih poreznih davanja u cijeni goriva za 23% viši od svjetskog prosjeka, čime su hrvatske tvrtke stavljene u mnogo nepovoljniji položaj jer se potencijalno usporava gospodarski…

06.09.2018.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Obveznici revizije imenuju revizora za zakonsku reviziju najkasnije do 30. rujna tekuće godine za reviziju iste. Saznajte tko je sve obveznik u našem članku.

Two white puzzle pieces
11.07.2018.

Konsolidacija i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje na razini grupe, koja se sastoji od više odvojenih pravnih subjekata, društva matice i jednog ili više ovisnih društava. Svrha je prikazati financijski položaj…

Adriatic sea, islands and boats
28.06.2018.

Poslovni.hr objavio globalnu studiju UHY International mreže o turističkoj potrošnji

Donosimo rezultate globalnog istraživanja UHY međunarodne mreže o turističkoj potrošnji objavljene i na stranicama Poslovnog dnevnika. Na listi zemalja koje su sudjelovale u istraživanju, Hrvatska zauzima prvo mjesto sa udjelom…

Waiter setting up the table
06.06.2018.

Troškovi prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika

Od sezone 2018. troškovi smještaja i prehrane neoporezivo se mogu omogućiti svim sezonskim radnicimaOd sezone 2018. troškovi smještaja i prehrane neoporezivo se mogu omogućiti svim sezonskim radnicima

Globe inside the envelope
04.03.2018.

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018.

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

UHY SAVJETOVANJE NA FORUMU „EU FONDOVI ZA EUROPSKO PODUZETNIŠTVO"
14.12.2017.

UHY SAVJETOVANJE NA FORUMU „EU FONDOVI ZA EUROPSKO PODUZETNIŠTVO”

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održana je panel rasprava namijenjena mogućnostima i ograničenjima financiranja poduzetničkog sektora u sklopu foruma “EU fondovi za europsko poduzetništvo” gdje je…

Picture of Helena Budiša inside the UHY HB Ekonom office
29.11.2017.

PORTAL „WOMAN IN ADRIA“ OBJAVIO INTERVJU S HELENOM BUDIŠA

Naša direktorica i Ambasadorica ženskog poduzetništva, Helena Budiša, je dala inspirativan intervju portalu Women in Adria.

Picture of College Building at University of Split
13.11.2017.

UHY SAVJETOVANJE OSIGURALO 169,6 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SVEUČILIŠTE U SPLITU

Najbolje sveučilište u Hrvatskoj i regiji, naše Sveučilište u Splitu i službeno je osiguralo 100%-tno sufinanciranje, odnosno 169,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru…

4 EU Flags
10.10.2017.

NOVI SEMINAR U UHY TC – “RAČUNOVODSTVENO I FINANCIJSKO PRAĆENJE EU PROJEKATA”

Procedura aplikacije, provedbe, financijskog i računovodstvenog upravljanje te revizije EU projekta zahtijeva mnogobrojna znanja, pogotovo uvaživši činjenicu da i najmanja odstupanja od propisanih pravila i procedura mogu rezultirati značajnim negativnim…

Slika male prijenosne fiskalne kase
20.06.2017.

Podsjetnik na promjene u fiskalizaciji od 1. srpnja 2017. godine

Izmjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine

Graf koji prikazuje negativnu tendenciju, odnosno pad
12.05.2017.

Rezultati UHY istraživanja: Zbog nedostatka kapitalnih ulaganja, europska gospodarstva riskiraju rast u budućnosti

Prema UHY-u u posljednjih pet godina Hrvatska bilježi pad kapitalnih ulaganja za 30,1%, točnije na samo 8.9 milijardi USD u 2015. godini. To je ekvivalentno 18,2% BDP-a u 2015. što…

11.05.2017.

LIDER-OV INTERVJU S KREŠIMIROM BUDIŠOM: POZNAVANJE LOKALNIH PRILIKA KAO TEMELJ ZA USPJEŠNE EU PROJEKTE

Sve je započelo u vrijeme kada je poslovno savjetovanje vezano uz EU fondove izišlo iz okvira klasičnog poslovnog savjetovanja i postalo biznis za sebe.

Četiri osobe drže po jedan dio složene puzzle
12.04.2017.

PD-IPO Obrazac – povezane osobe prema OPZ-u i Zakonu o porezu na dobit

Uz prijavu poreza na dobit za 2016. godinu, uz ostala izvješća se po prvi put dostavlja i izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – PD-IPO obrazac, čija su forma…

3 drvene kocke s slovima F D I te zlatni novčići ispred njih
03.03.2017.

Priljev izravnih stranih ulaganja u Hrvatskoj 99% manji od svjetskog prosjeka

Priljev izravnih stranih ulaganja (FDI) u Republici Hrvatskoj zaostaje 99% za svjetskim prosjekom, navodi se u novoj UHY studiji. Prema UHY istraživanju, ukupni priljev izravnih stranih ulaganja iznosio je 0,3%…

Ruke drže zemaljsku kuglu
19.01.2017.

UHY GLOBALNA STUDIJA: Hrvatski zaposlenici su u posljednja dva desetljeća imali koristi od jednih od najvećih globalnih smanjenja poreza na dohodak

Prema novoj UHY studiji, međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže, hrvatski radnici s nižim primanjima su jedni od onih koji imaju koristi od smanjenja poreza na dohodak u posljednja dva desetljeća.

Tipkovnica na kojoj su slova T A X E S crvene boje
21.12.2016.

Novosti koje nam donosi porezna reforma

Porezna reforma uvela je mnoge polemike i rasprave u računovodstveno/financijskom okruženju tijekom zadnjih mjeseci. U Narodnim novinama broj 115/2016 objavljeni su konačne izmjene i dopune zakona za koje je najavljena…

19.11.2016.

UHY SAVJETOVANJE uspješno pripremilo 5 EU projekata u kulturnoj baštini vrijednosti 18,2 mil. kuna

U utorak 15. studenoga 2016. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, zajedno je s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, posjetila gradove Šibenik i Split povodom potpisivanja…

Stetoskop
11.11.2016.

Obvezna osiguranja članova uprave

Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruga koji nemaju uređen status osiguranika, tj. koji nisu osigurani po nekoj drugoj osnovi moraju se samostalno osigurati na obvezna osiguranja i plaćati doprinose.

Osoba drži zelenu kućicu
10.10.2016.

Europska gospodarstva imaju jedan od najvećih poreza na nekretnine na svijetu – otkriva globalna UHY studija

Prema UHY globalnoj studiji, vodeće međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže, europska gospodarstva imaju jedan od najvećih poreza na nekretnine u svijetu, naplaćujući u prosjeku 4% ili 38,356 USD poreza na…

Ruke koje se dodiruju vrškovima prstiju
09.10.2016.

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

Prema Zakonu o porezu na dobit porezno priznatim troškovima darovanja se smatraju darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, sportske, vjerske, ekološke, humanitarne, zdravstvene i…

Prikaz obale iz zraka
18.08.2016.

Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija

Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija zadaje mnogim putničkim agencijama glavobolje. Pročitajte osnovne upute što je posebni postupak i tko ga treba primjenjivati!

Prikaz predavanja u prostorima UHY Trening centra
03.12.2015.

Devizno poslovanje i statistički izvještaji HNB-a – ključna pitanja

Katica Reljanović, naša savjetnica za devizno poslovanje, nerezidente i poreze odgovara na četiri ključna pitanja u vezi deviznog poslovanja i statističkih izvještaji HNB-a.

Prikaz predavanja u dvorani
19.11.2015.

Seminar – radionica „Devizno poslovanje i statistički izvještaji HNB-a

Seminar – radionica „Devizno poslovanje i statistički izvještaji HNB-a” dana 28.11.2015. u 9,00 sati u UHY TC

27.10.2015.

UHY HB EKONOM ovoga mjeseca slavi 20 godina uspješnog rada

S obzirom da je riječ o uspješnih 20 godina profesionalnosti, kvalitete i izvrsnosti – Poslovni.hr čestitao nam je obuhvativši u jednom članku jednu od najuspješnijih godina koju ostavljamo za sobom….

Stetoskop na novčaniku
09.09.2015.

Obvezno zdravstveno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora

Nespretna formulacija iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, rezultirala je izdavanjem poreznih rješenje za obvezno zdravstveno osiguranje i onim članovima uprave i izvršnim direktorima koji su osigurani po drugoj osnovi.

Krešimir Budiša pečatira dokument
27.08.2015.

UHY Savjetovanje uspješno podržalo inicijativu za osnivanje paritetnog fonda u graditeljstvu

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva potpisala je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske i poljskom…

Sudionici sastanka poziraju
31.07.2015.

ZAPOČEO NAŠ NOVI EU PROJEKT – MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA!

U suradnji s HUP-om Split, UHY Savjetovanje pripremilo je projekt vrijedan gotovo 300.000,00 kn, Business Caffe Split – Malom kavom do velikog posla.  

29.07.2015.

Opet među odabranima! UHY Savjetovanje d.o.o. uspješno kao dio socijalnog dijaloga!

18 sindikata, udruga poslodavaca, udruga civilnog društva i županija je u ponedjeljak potpisalo ugovore o bespovratnim sredstvima u iznosu od 17.641.000 kuna, a čak dva projekta pripremalo je UHY Savjetovanje…

Zajednička slika svih uključenih u projekt
17.07.2015.

U korak sa zelenom ekonomijom! UHY Savjetovanje osiguralo gotovo 3 milijuna bespovratnih sredstava za FGAG-u u Splitu!

UHY SAVJETOVANJE pripremilo, a UDRUGA B4 provodi projekt za razvoj cjelokupnih zanimanja, te novog studija zelene i održive gradnje na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Ukupna vrijednost projekta…

Prikaz iz Poslovnog dnevnika
12.05.2015.

UHY Savjetovanje na konferenciji „Poslovni uzlet grada Splita“

U Splitu će se u organizaciji Poslovnog dnevnika, Grada Splita te Splitsko- dalmatinske županije 15. svibnja 2015. održati edukativna manifestacija “Poslovni uzlet grada Splita”. Nastavljajući s još samo jednim u…

Krešimir Budiša predstavlja mogućnosti iz EU fondovima ispred slušatelja u dvorani
09.03.2015.

UHY SAVJETOVANJE u Splitu predstavilo mogućnosti EU fondova za urbana područja

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije.u Splitu je održano prvo, u nizu besplatnih informativnih predavanja o EU fondovima koje ovog tjedna u dalmatinskim gradovima organizira konzultantska tvrtka “UHY savjetovanje”, uz…

Prikaz bannera za europskifondove.eu
22.02.2015.

UHY SAVJETOVANJE organizira velike info dane o mogućnostima korištenja EU fondova u Dalmaciji s primjerima poljske prakse!

Info dani su besplatni i održavaju se u gradovima Split, Dubrovnik, Šibenik i Zadar – 2. – 6. ožujka – prijavite se na vrijeme zbog ograničenog kapaciteta dvorana!

Krešimir Budiša predstavlja mogućnosti EU fondova ispred sudionika na predavanju
28.12.2014.

Info danima širom Dalmacije UHY SAVJETOVANJE predstavlja mogućnosti koje nas čekaju kroz EU fondove!

Sve o EU financiranju slijedećih godina uz dodatne primjere iz poljske prakse!

Prikaz stambene zgrade
16.12.2014.

Novosti u oporezivanju – nekretnine od 01. siječnja 2015. godine

S prvim danom 2015. godine doći će do značajnih promjena jer će od tada početi oporezivanje isporuka građevinskog zemljišta po stopi od 25 % kada građevinsko zemljište isporučuje obveznik poreza…

10.06.2014.

Nakon ulaska u EU svatko može postati obveznik plaćanja PDV-a!

Manje od mjesec dana ostalo je do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a pristupanjem u to ugledno društvo na snagu stupaju i brojne promjene koje se odnose na tvrtke, ali…

02.06.2014.

UHY HB EKONOM dobio ovlaštenu poreznu savjetnicu!

Naša kolegica, voditeljica odjela računovodstva i porezna savjetnica, Ivana Zec, uspješno je privela kraju svoje obrazovanje iz područja poreznog savjetovanja, te položila završni ispit.

17.05.2014.

UHY studija – Hrvatske kompanije bore se s jednim od najviših svjetskih cijena goriva!

Hrvatska ima jedne od najvećih svjetskih cijena goriva, koja žestoko udara na budžet kompanija koje se pokušavaju izvući iz recesije, prema novoj studiji UHY-a, međunarodne mreže revizora, računovođa I konzultanata.

25.01.2014.

Direktorica UHY HB EKONOM izabrana za dopredsjednicu HUP Dalmacija

Novi članovi Izvršnog odbora su za predsjednika izabrali Gorana Prgina iz Šibenika, a za dva dopredsjednika udruge izabrani su Helena Budiša i Zdravko Plazonić iz Splita

Želite znati više?