Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Usluge

UHY mreža u Hrvatskoj vaš je partner za poslovni uspjeh. Široka lepeza naših usluga jamac su da više nikada nećete morati potražiti drugog savjetnika za određen posao u financijskim uslugama. U našoj mreži imate podršku koju ste oduvijek željeli, na načn da možete postaviti pitanje iz bilo kojeg dijela financija, a mi ćemo vam predstaviti osobu struču da vam odgovori na navedeno pitanje. Za sve naše klijente pružamo cijeli niz brojnih usluga, organiziramo redovite edukacije i seminare, što je razlog da ste svakog trenutka svjesni podrške koju vam pružamo u vašem svakodnevnom poslovanju. Pronaći ćemo put, ili ćemo ga napraviti! Dobrodošli u UHY svijet.

Izrada poslovnog plana, investicijske studije i sličnih studija

Moderna tržišta i poslovanje podrazumijevaju dinamičanu i svestranu strategiju ulaska i opstanka na tržištu. Kako bi se realizirali poslovni ciljevi nužno je analitički i realno sagledati sve prilike i prijetnje na tržištu, konkurenciju i potencijal usluge/proizvoda koje planiramo uvesti na tržište.

Poslovni plan (eng. business plan) u svojoj osnovi predstavlja detaljnu analizu poslovnog ulaganja  s predviđanjem poslovnih uspjeha (rezultata) te identificira različite scenarije i rizike realizacije ciljeva poslovanja. U svojoj namjeni je svojevrsno polazište poslovnih aktivnosti i razvoja. Investicijska studija služi kako bi nakon poslovnog plana detaljno prikazali sve parametre koji utječu na projekt/ideju i izračun financijske isplativosti ulaganja

KADA SE OBRATITI STRUČNJACIMA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA I INVESTICIJSKE STUDIJE?

Ukoliko niste sigurni da će poslovni plan koji ćete sami pripremiti zadovoljit svojom kredibilnošću Vaša predviđanja, ili pak trebate poslovni plan i investicijsku studiju za potrebe kreditiranja i/ili povlačenja bespovratnih sredstava, obratite se s povjerenjem stručnom timu UHY Savjetovanja koji će zajedno s Vama pripremiti i analizirati Vašu projektnu ideju. I zapamtite, Vi izrađujete svoj poslovni plan - posao konzultantskih kuća je da savjetuju i usmjeravaju!

Poslovni plan sadržava sljedeće nužne dijelove:

  • Osnovni podaci o investitoru (poduzetniku)
  • Pregled proizvoda i usluga koje se namjeravaju komercijalizirati
  • Analiza potražnje i pregled konkurencije
  • Marketing strategija
  • Model proizvodnje i kanali prodaje
  • Financiranje svih faza
  • Podaci o upravljačkom timu

 

Partneri u Hrvatskoj

UHY HB EKONOM d.o.o.

UHY RUDAN d.o.o.

UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic