Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Usluge

UHY mreža u Hrvatskoj vaš je partner za poslovni uspjeh. Široka lepeza naših usluga jamac su da više nikada nećete morati potražiti drugog savjetnika za određen posao u financijskim uslugama. U našoj mreži imate podršku koju ste oduvijek željeli, na načn da možete postaviti pitanje iz bilo kojeg dijela financija, a mi ćemo vam predstaviti osobu struču da vam odgovori na navedeno pitanje. Za sve naše klijente pružamo cijeli niz brojnih usluga, organiziramo redovite edukacije i seminare, što je razlog da ste svakog trenutka svjesni podrške koju vam pružamo u vašem svakodnevnom poslovanju. Pronaći ćemo put, ili ćemo ga napraviti! Dobrodošli u UHY svijet.

Edukacija i seminari - kontinuirano savjetovanje

Što predstavljaju Europski strukturni i investicijski fondovi te koji je najispravniji put kojim ću doći do bespovratnih sredstava EU? Kako raspisati projektnu aplikaciju te razumjeti pravila natječaja? Ako su ovo pitanja na koja tražite odgovor pronašli ste pravo mjesto.

Prekasno razvijanje strategije i programa; tretiranje projekta kao cilja a ne sredstva za njegovo ostvarenje; loša komunikacija i nedostatak jasne dodijele odgovornosti; nedostatak detaljne dodjele zadataka i rokova za njihovu provedbu; nedostatak kompetentnih, kvalitetno obučenih radnika; česta izmjena zaposlenika; problem imenovanja projektnih menadžera; stvaranje prevelikih i razgranataih sustava upravljanja projektima – različiti ciljevi, različita službena hijerarhija itd.; prekasno pripremanje investicijske dokumentacije - projekti i dozvole; nepravovremeno korištenje savjetodavnih usluga, kada je zapravo već prekasno da bi se ispravile pogreške – samo su neke od mogućih pogrešaka s kojima se susrećemo uslijed velikih promjena koje donosi mogućnost korištenja europskih fondova.

UHY Savjetovanje nudi usluge kontinuiranog savjetovanja - edukacija i upoznavanje s osnovnim pojmovima, kontinuirano praćenje natječaja i obavještavanje  o mogućnostima finacniranja, poslovno savjetovanje, edukacije za zainteresirane stanovnike JLS, edukacije osoblja za pripremu i provedbu projekata, revizije i sl. 

Navedeno kontinuirano savjetovanje smo oblikovali kroz tri razine, prilagođena paketa usluga, koje ovise opotrebama, potencijalima i kapacitetima koje posjeduje korisnik. Obratite nam se i zajedno pronađimo idealan paket za Vaše potrebe kontinuiranog savjetovanja.

U svjetlu mijenjanja zakona, navika poslovanja i cijelog sustava upravljanja, mali broj poslovnih subjekata može imati dovoljan broj stručnjaka koji mogu uočiti sve bitne razlike, te ih primijeniti u svom poslovanju. Upravo zato imamo potrebu dijeliti znanje sa našim klijentima i partnerima, pri čemu naši timovi redovito nekoliko puta godišnje pripremaju seminare i edukacije, ponekad samo za naše klijente, ponekad i za vanjsku publiku zainteresiranu za brojne programe edukacija na području Europskih fondova.

Ukoliko želite saznati više o edukacijama i tečajevima koje organiziramo - pregledajte stranicu UHY Trening centra i pronađite tečaj koji odgovara Vašim potrebama

UHY Trening centar

Partneri u Hrvatskoj

UHY HB EKONOM d.o.o.

UHY RUDAN d.o.o.

UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic