Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Izrada poslovnog plana, investicijske studije i sličnih studija

Moderna tržišta i poslovanje podrazumijevaju dinamičanu i svestranu strategiju ulaska i opstanka na tržištu. Kako bi se realizirali poslovni ciljevi nužno je analitički i realno sagledati sve prilike i prijetnje na tržištu, konkurenciju i potencijal usluge/proizvoda koje planiramo uvesti na tržište.

Poslovni plan (eng. business plan) u svojoj osnovi predstavlja detaljnu analizu poslovnog ulaganja  s predviđanjem poslovnih uspjeha (rezultata) te identificira različite scenarije i rizike realizacije ciljeva poslovanja. U svojoj namjeni je svojevrsno polazište poslovnih aktivnosti i razvoja. Investicijska studija služi kako bi nakon poslovnog plana detaljno prikazali sve parametre koji utječu na projekt/ideju i izračun financijske isplativosti ulaganja

KADA SE OBRATITI STRUČNJACIMA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA I INVESTICIJSKE STUDIJE?

Ukoliko niste sigurni da će poslovni plan koji ćete sami pripremiti zadovoljit svojom kredibilnošću Vaša predviđanja, ili pak trebate poslovni plan i investicijsku studiju za potrebe kreditiranja i/ili povlačenja bespovratnih sredstava, obratite se s povjerenjem stručnom timu UHY Savjetovanja koji će zajedno s Vama pripremiti i analizirati Vašu projektnu ideju. I zapamtite, Vi izrađujete svoj poslovni plan - posao konzultantskih kuća je da savjetuju i usmjeravaju!

Poslovni plan sadržava sljedeće nužne dijelove:

  • Osnovni podaci o investitoru (poduzetniku)
  • Pregled proizvoda i usluga koje se namjeravaju komercijalizirati
  • Analiza potražnje i pregled konkurencije
  • Marketing strategija
  • Model proizvodnje i kanali prodaje
  • Financiranje svih faza
  • Podaci o upravljačkom timu

 

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic