Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!
Povratak

Vijesti UHY

UHY Savjetovanje izradilo temelje za održiv razvoj Marjana

Zadovoljstvo nam je objaviti kako je završena izrada Studije održivog razvoja Park-šume Marjan.

Zahvaljujemo svima koji su ispunjavajući Anketu za pripremu razvojnih projekata i ocjenu potreba sudjelovali u oblikovanju projektnih ideja i stanja našeg Marjana!

Park-šuma Marjan predstavlja javni prostor osobitih prirodnih, krajobraznih vrijednosti i izgrađenih struktura koji ima kulturnu, socijalnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. Kao takva park-šuma je prvenstveno namijenjena odmoru i rekreaciji, turističkom i izletničkom posjećivanju. Kako bi se zaštićenim područjima upravljalo racionalno, učinkovito i održivo, neophodno je izraditi Studiju održivog razvoja kao razvojno-istraživačku studiju koja ima za cilj istražiti pravce održivog razvoja zaštićenog dijela prirode, a sve u kontekstu implementacije brojnih projekata zaštite i očuvanja prirodne baštine.

Rezultat višemjesečnog rada i truda ogleda se u sedam ključnih koraka koje studija vidi kao temeljne, ključne, beskompromisne korake, koji moraju biti poduzeti, a sve s ciljem kako bi park-šumu Marjan budućim generacijama ostavili značajno ljepšu, održivu, zaštićeniju, sadržajniju i korišteniju nego što je danas.

Dakle, trenutačna analiza stanja zaključila je da je nužno riješiti sljedeće probleme:

1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području obuhvata cijele park-šume Marjan

2. Redefiniranje granica park-šume na u javnosti svima poznate granice – zonu aktivne zaštite šume

3. Uspostavljanje sustava za brojanje broja posjetitelja Park-šume Marjan

4. Rješavanje prometnog sustava i pristupačnosti Park-šume Marjan za sve posjetitelje

5. Razvoj brendinga Park-šume Marjan

6. Razvoj ključnih posjetiteljskih sadržaja u skladu s prirodom

7. Učinkovita prezervacija bioraznolikosti Park-šume Marjan kroz strože zaštite određenih dijelova prirode i unaprjeđenje sustava videonadzora te zaštite od požara

 

Sljedeći korak je apliciranje za EU sredstva kako bi ova priča zaživila u punom smislu. Jer Marjan i Split – to je jedna nedjeljiva, tisućljetna priča o gradu i njegovim plućima – koju niti jedna generacija ne smije uništiti ili prepustiti zaboravu!

Ovo je prvi strateški dokument Marjana u novijoj povijesti - i istovremeno onaj koji ne prejudicira rješenja svih problema, ali ih jasno izlaže, valorizira i sugerira neke od mogućih rješenja istih problema.
Ujedno - predstavljena je i kratka prezentacija - 8 koraka za Marjan u 21. stoljeću - naš lipši, sadržajniji i bolji Marjan na radost svih nas koji u njemu uživamo, bilo stalno ili povremeno.

U nastavku preuzmite kompletnu Studiju održivog razvoja Marjana ili pogledajte ukratko o čemu je riječ u prezentaciji.

 

 

Vaš UHY Savjetovanje tim!

 

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic