Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Revizija

Vaša godišnja revizija ne treba biti promatrana kao nepotrebni namet.

Mi vidimo naše obveznike godišnje revizije kao dugotrajne partnere, kojima pružamo mnogo više od standardnih zakonskih zahtijeva. Naš pristup pružanju usluga revizije prilagođen je potrebama naših klijenata, te omogućuje brojne mogućnosti poboljšanja i razvoja vašeg poslovanja.

Naši revizorski timovi s velikim iskustvom pomažu vam ne samo da primjetite mogućnosti poboljšanja, već i da identificirate praktična rješenja za stalne izazove u svojem poslovanju i financijama, a sve u svrhu opstojnosti vašeg društva na duge straze i smanjenja vašeg rizika poslovanja.

Kvalitetno odrađena revizija od strane međunarodno priznatog društva kao što je naše daje Vašem društvu kredibilitet prema svim korisnicima revizijskih izvješća koji su time uvjereni u Vaše savjesno i odgovorno poslovanje.

Usluge revizije prilagođene vašim potrebama

Mi razumijemo da je svako društvo posebno, pa tako smatramo da je naš posao stvarno razumiti vaš, prilagođavajući usluge revizije veličini i prirodi vašeg društva. Ovo nam omogućuje da dobijemo uvid u to kako vaše društvo posluje te pri tome pružimo kvalitetan savjet temeljen na našem znanju i razumijevanju vašeg poslovanja.

Naši visokoiskusni revizorski timovi ne samo da označavaju područja mogućnosti, već i identificiraju i predviđaju potencijalne prijetnje. Surađujući s vama, možemo zajedno razviti pristup dizajniran da prevlada sve moguće probleme i pomogne razvoju buduće strategije i smjera vašeg poslovanja.

Popis usluga revizije:

 • Zakonska revizija

Zakonska revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o reviziji. Zakonski obveznici revizije su sva društva koja su prethodnu godinu završila s prihodima od 30 ili više milijuna KN. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.

Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od ovih informacija imaju prvenstveno vlasnici i manageri društva te investitori i državne institucije kojima je kvalitetno odrađena revizija najbitniji pokazatelj urednog poslovanja društva.

 • Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

U revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima spadaju sve usluge revizije koje koriste poduzetnici koji trebaju razne statusne promjene u poslovanju.

To su:

 •  Revizije osnivanja
 •  Revizije spajanja i pripajanja trgovačkih društava
 •  Revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
 •  Revizije podjela

 

 • Revizija EU projekata

Kako je Republika Hrvatska postala punopravna članica EU, otvorile su joj se brojne mogućnosti korištenja i dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Korisnici sredstava iz fondova EU mogu biti praktički svi, međutim, svim projektima i grantovima jedna stvar je zajednička, a to je da podliježu nizu specifičnih pravila te da je revizija takvih projekata obvezna za sve korisnike s dodjeljenim sredstvima preko 100.000 €.

U mogućnosti smo vam ponuditi uslugu revizije vaših projekata i grantova u skladu s pravilima Europske Unije te vam ponuditi naše stručne savjete iz područje računovodstva i revizije projekata financiranih iz sredstava EU fondova.

Budući da smo visokospecijalizirani u navedenom području, sigurnost za kvalitetno obavljenu reviziju EU projekata ogleda se u činjenici velikog broja obavljenih revizija grantova u pretpristupnom razdoblju Europske Unije.

 • Revizija reinvestiranja dobiti i povećanja temeljnog kapitala

Ostvarili ste veliku dobit društva, a imate namjeru ostaviti je u društvu i slijedeću godinu kako bi služila razvoju društva, odnosno planirate „reinvestirati dobit“?

Zakon o porezu na dobit u ovom slučaju omogućuje oslobađanje od plaćanja poreza na dobit, ali uz prethodno obavljenu reviziju financijskih izvještaja društva, s posebnim naglaskom na račun dobiti i gubitka te utvrđenu dobit. Ovaj postupak revizije se po ničemu ne razlikuje od standardnog opsega i postupka revizije, te po tomu pred nas kao revizore stavlja pritisak da utvrdimo realnos iskazane dobiti, koju će s velikom dozom vjerojatnosti porezna uprava naknadnim nadzorom pokušati osporiti. Upravo iz tog razloga, izbor kvalitetnog i iskusnog revizora pri postupku reinvestiranja dobiti može biti od presudne važnosti za uspjeh cijelog postupka.

 • Revizije u postupcima predstečajne nagodbe

Poduzetnici koji su, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), dužni pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, trebaju uz prijedlog za otvaranje postupka podnijeti i set izvješća revizora koji sadrži:

izvješće o financijskim izvještajima priloženim uz prijedlog za provedbu postupka predstečajne nagodbe,

izvješće revizora o realnosti i objektivnosti popisa obveza

izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva i o planu financijskog i operativnog restrukturiranja

Revizor treba revidirati financijske izvještaje dužnika koji se prilažu uz prijedlog, a koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga.

 • Interna revizija

Interna revizija je značajan dio cjelokupnog procesa revizije. Internu reviziju provode organi samog društva ili alternativno specijalizirana društava za reviziju. Cilj interne revizije je prvenstveno utvrditi nedostatke u sustavima kontrola, kako bi se na vrijeme spriječile financijske nepravilnosti i poteškoće u poslovanju. Cilj interne revizije je također zaštititi vlasnika društva od prijevara, procijeniti rizike za kompaniju, te osigurati njenu opstojnost na duži rok.

 • Revizije po narudžbi

U revizije po narudžbi spadaju usluge revizije koje se naručuju od strane samih vlasnika ili managmenta tvrtke te banaka radi kontrole društva korisnika sredstava u koje spadaju i korisnici sredstava financiranih od strane EU, Svjetske banke i sl. institucija.

Vlasnici imaju potrebu za kontrolu poslovanja managmenta ili određenih sektora poslovanja dok sam managment ima potrebu kontrole zaposlenika te njihovog rada, određivanja slabih točaka društva, te određivanja i osnivanja te kontrole profitnih centara.

Posebna vrsta revizije u ovom slučaju je forenzična revizija, koja zapravo, za razliku od standardne revizije koja pregledava zakonitost u smislu računovodstva, pregledava zakonitosti u smislu svih ostalih zakona kroz pretraživanje ukupnog poslovanja u smislu pokušaja utaje poreza, novca vlasnika i slično.

U revizije za posebne namjene spadaju:

 • Revizije dijelova poduzeća
 • Forenzična revizija
 • Uvid u poslovanje
 • Ostale revizije za posebne namjene

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic