Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!
Povratak

Vijesti UHY

Izbor revizora i obveznici revizije za 2017. godinu

Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te članku 6. Zakona o reviziji, samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja. Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji. 

Obveznici revizije definirani su člankom 20. Zakona o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Sukladno odredbama Zakona, obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu:

 • godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika
 • godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa
 • godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi revizije prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
  • iznos ukupne aktive - 15.000.000 kuna
  • iznos prihoda - 30.000.000 kuna
  • prosječan broj radnika tijekom godine - 25
 • godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvršenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
 • godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Međusobna prava i obveze između samostalnog revizora, odnosno revizorskog društva i pravne osobe kojoj se obavlja revizija financijskih izvještaja, uređuju se u pisanom obliku ugovorom o reviziji koji mora biti potpisan prije početka obavljanja revizije.

Posebno napominjemo kako izbor revizora ne može biti ničim uvjetovan osim u slučajevima predviđenima Zakonom o trgovačkim društvima. Revizija koja je uvjetovana bilo kojom činjenicom smatra se nevažećom pa je društvo dužno ponoviti izbor revizora.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezano za reviziju financijskih izvještaja ili vam treba usluga revizije, obratite se našem stručnom timu ovlaštenih revizora na revizija@uhy.hr.

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic