Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!
Povratak

Vijesti UHY

Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu - rokovi za ovu godinu po starom Zakonu

Na  sjednici Vlada RH 10.12.2015. donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu kojom je prihvaćen prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca o odgodi primjene kontnog plana te jasnijoj definiciji izvještajnih razdoblja.

Objava Uredbe očekuje se ovih dana u Narodnim novinama, a Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.g.

Uredbom se mijenjaju sljedeće odredbe Zakona o računovodstvu:

  • u sadržaju knjigovodstvene isprave briše se odredba koja propisuje potpis osobe odgovorne za poslovni događaj i oznake konta na kojima će isprava biti proknjižena;
  • briše se odredba o objavi jedinstvenog kontnog plana u Narodnim novinama te propisuje samo odredba da će isti donositi i mijenjati Odbor za standarde financijskog izvještavanja;
  • briše se odredba prema kojoj je na svakoj konto kartici trebala biti iskazana identifikacijska oznaka osobe koja je knjižila i kontrolirala knjigovodstvenu ispravu;
  • izmjenom članka 44. i članka 46. mijenja se odredba kojom se jedinstveni kontni plan primjenjuje od 1. siječnja 2016. godina na način da ista stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine
  • dodan je članak 44.a kojom je uređeno da se na izvještajna razdoblja započeta prije 1. siječnja 2016. godine primjenjuju odredbe o predaji financijskih izvještaja u statističke svrhe i za potrebe javne objave kako je propisano starim Zakonom o računovodstvu.

Navedenom uredbom otklonjene su dileme oko rokova u izvještavanje, odgođena je primjena kontnog plana koja je iziskivala značajne pripreme u računovodstvenim sustavima i brisana je odredba kojom se na svakom računu tražio ispis konta na koji je knjiženo, što u eri kompjuterizacije, kada se računi virtualno obrađuju i parafiraju značilo povratak u srednji vijek.

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic