Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Novosti

Razno

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe |UHY - računovodstvo, revizija i porezno savjetovanje

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

Prema Zakonu o porezu na dobit porezno priznatim troškovima darovanja se smatraju darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, sportske, vjerske, ekološke, humanitarne, zdravstvene i druge općekorisne namjene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu sa posebnim propisima, uz uvjet da takva darovanja ne prelaze 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini

...

Razno

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2015. godinu |UHY - računovodstvo, revizija i porezno savjetovanje

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 143/2014, 136/2015) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 137/2015) uvedene su značajne promjene pri utvrđivanju godišnje prijave poreza na dohodak a koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2016. godine odnosno za prijave poreza na dohodak za 2015. godinu.

...

Vijesti UHY

Seminari 6. i 7. veljače 2016! Prijave su u tijeku! |UHY - računovodstvo, revizija i porezno savjetovanje

Seminari 6. i 7. veljače 2016! Prijave su u tijeku!

Rokovi za predaju godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i poreza na dobit sve su bliži! Stoga je UHY TRENING CENTAR za vas u veljači pripremio dvije radionice na kojima ćemo Vas upoznati sa zakonskim promjenama pri sastavljanju i predaji godišnjih prijava!

...

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic